13 juni 2019

De MARVER en jouw privacy

De MARVER heeft zich, samen met de AFMP, verenigd in FNV Veiligheid. Een deel van de ondersteuning, bijvoorbeeld de ledenadministratie en als je belt, wordt verzorgd door FNV Veiligheid.

Als je lid bent van de MARVER krijgen wij persoonsgegevens van je. Bij het invullen van het lidmaatschapsformulier, wanneer je ons belt, mailt of een brief schrijft en soms ook als je iemand van de bond spreekt op je werk. Omdat wij weten dat het lidmaatschap van een vakbond gevoelige informatie kan zijn - en dat ook is volgens de wet - gaan we daarmee zorgvuldig om.

Onze beloften:

  • Wij gaan zorgvuldig om met jouw gegevens en houden ons aan de wet;
  • Jij zelf bepaalt wie mag weten dat je lid bent van de MARVER. We respecteren jouw keuzes;
  • Wij verkopen jouw gegevens niet aan anderen;
  • Je kunt eenvoudig jouw gegevens opvragen en aanpassen.

Hieronder kun je lezen wat de MARVER samen met FNV Veiligheid vastlegt en waarom.

Om welke gegevens gaat het?
Wanneer je als lid bij ons bent aangesloten, registreren we jouw naam, contactgegevens, waar je werkt of gewerkt hebt en jouw banknummer. Daarnaast bewaren we jouw e-mail of correspondentie, zolang dat nodig is. Voor zover van toepassing registreren we dat je vrijwilliger of kaderlid bent, welke rol je vervult en bij welke afdeling of sector. In de registratie staat ook welke hulpmiddelen je ontvangt en welke vergoedingen (bv onkosten). Je deelname aan acties registreren we alleen als je dat zelf aangeeft.

Als je gebruik maakt van onze juridische dienstverlening heeft FNV Veiligheid (of jouw contactpersoon bij de MARVER) vaak extra informatie nodig om je te kunnen helpen. Afhankelijk van jouw vraag kan dat gaan om extra gevoelige informatie, zoals salarisgegevens of gezondheidsgegevens.

Jouw gegevens zijn veilig
Het doel: wij verzamelen deze gegevens en slaan deze op om jouw belangen als lid goed te kunnen behartigen of om je op de hoogte te stellen van relevante ontwikkelingen in je werk of sector. Maar we kunnen ook contact met je opnemen om jou de gelegenheid te geven deel te nemen aan de activiteiten van de MARVER.

Bewaren: als bepaalde gegevens niet meer relevant zijn, anonimiseren of verwijderen wij deze. Gegevens van ex-leden bewaren we maximaal nog 2 jaar. Hierop zijn twee uitzonderingen: van de Belastingdienst moeten we financiƫle gegevens 7 jaar bewaren. Hier betreft het vooral de gegevens van de contributie. Als er een juridisch dossier is, kunnen we dat maximaal 20 jaar bewaren. Als mensen onze websites bezoeken, bewaren we geen persoonlijke gegevens.

Andere bedrijven: als de MARVER of FNV Veiligheid met andere organisaties samenwerkt, zoals bijvoorbeeld bij de verzending van ons ledenmagazine Interventie, en daarvoor uitwisseling van gegevens noodzakelijk is, doen we dat op basis van duidelijke contracten en geheimhouding.

Toegang: binnen de organisatie van de MARVER en FNV Veiligheid zorgen we dat alleen die mensen bij jouw gegevens kunnen voor wie dat vanwege hun werk ook logisch is.

Verantwoordelijkheid en contact
De MARVER is een vereniging. De algemeen secretaris van het bestuur is hoofdverantwoordelijk voor een zorgvuldige omgang met jouw gegevens. Veel taken, zoals de ledenadministratie en dienstverlening, zijn uitbesteed aan de werkorganisatie bij FNV Veiligheid. De algemeen secretaris van het bestuur van FNV Veiligheid is daarvoor eindverantwoordelijk. Met vragen kun je je naar keuze wenden tot de MARVER of tot FNV Veiligheid.

Je hebt altijd het recht jouw gegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Je kunt hiervoor terecht bij onze ledenadministratie: info@marver.nl. Deze of andere vragen kun je ook stellen aan de Functionaris Gegevensbescherming van de MARVER en FNV Veiligheid via privacy@marver.nl.