Onze mensen

Alexandra Schaap-Zoet

Contactpersoon fractie LBE

Gerard Boeijen

Contactpersoon fractie NAD

Hans Koopman

Contactpersoon fractie OTCKMar

Johan Fernhout

Contactpersoon fractie Noord-Oost

Marco Cornet

Contactpersoon fractie Staf CKMar

René Schilperoort

Onderhandelaar / vicevoorzitter

Richard Sluik

Contactpersoon fractie West

Roel Ridders

Secretaris / penningmeester

Ton van Schajik

Contactpersoon fractie Schiphol

Ton Wuijts

Contactpersoon fractie Zuid