Cao en rechtspositie

Werken bij Defensie is geen gewone baan. De taken, uren en omstandigheden zijn vaak anders zijn dan bij een normale job. Zo’n baan verdient een sterke rechtspositie die past bij de bijzondere positie van de militair. Ook de belangrijke bijdrage van de burgermedewerkers verdient rechtvaardige arbeidsvoorwaarden. Na een jarenlange nullijn en bezuinigen lijkt het tij iets te keren, maar we zijn er nog lang niet. Het defensiepersoneel verdient beter en de MARVER zet zich daar voortdurend voor in.

Open het dossier

Gezond en veilig werken

Een gezonde en veilige werkplek lijkt zo vanzelfsprekend. Bij Defensie is dit echter geen vanzelfsprekendheid. Niet alleen tijdens het werken met giftige stoffen of gevaarlijke materialen, maar ook tijdens regulier werk en opleidingen is de (sociale) veiligheid regelmatig in het geding. Die cultuur bij Defensie moet veranderen en wat de MARVER betreft liever vandaag dan morgen! De gezondheid en de veiligheid van het personeel verdienen de hoogste prioriteit, zeker bij een werkgever als Defensie.

Open het dossier

De bond voor jou

De MARVER houdt zich niet alleen bezig met jouw rechtspositie en individuele rechtshulp. Waar nodig bieden wij je extra ondersteuning bij bijvoorbeeld jouw werk bij de medezeggenschap, bij het melden van misstanden en bij je persoonlijke ontwikkeling. Natuurlijk voeren we ook actie als het moet!

Open het dossier

Veiligheidsdomein

De KMar neemt binnen het veiligheidsdomein in Nederland een belangrijke plek in. De MARVER is een prominente gesprekspartner als het gaat om de borging van deze positie. Als bond praten wij niet alleen voortdurend mee over actuele ontwikkelingen in je vakgebied, maar ook over nationale en internationale samenwerkingsverbanden.

Open het dossier

Na de dienst

Tot aan je leeftijdsontslag bij de KMar werken of al eerder kiezen voor een nieuwe uitdaging. De MARVER vindt ook de periode ná je diensttijd belangrijk. Pensioen is voor iedereen van belang. Iedereen heeft na een lange loopbaan namelijk recht op een fatsoenlijk pensioen. Zowel nationaal als bij Defensie staat het pensioenstelsel echter onder druk. De pensioenpremies stijgen, de opbouw daalt en de pensioenen staan stil. Dat moet veranderen, voor de gepensioneerden van nu én die van de toekomst.

Open het dossier