Netwerk Veteranen FNV

Het Netwerk Veteranen FNV spant zich in om de positie van de Nederlandse veteranen te verbeteren. Soms vanuit een prominente rol op de voorgrond, dan weer als lobbyist in bijvoorbeeld de Tweede Kamer. Dit alles om aandacht te vragen voor een specifiek standpunt dat belangrijk is voor de Nederlandse veteraan.

Meer voor veteranen

FNV Veiligheid

FNV Veiligheid is dé plek waar de krachten binnen het defensiedomein worden gebundeld. Het gaat om een samenwerkingsverband van de twee defensievakbonden Marechausseevereniging (MARVER) en de Algemene Federatie voor Militair Personeel (AFMP).

Over FNV Veiligheid

FNV

De FNV bestaat uit een vereniging met meerdere sectoren en dertien aangesloten zelfstandige bonden. Met ruim 1 miljoen leden is de FNV de grootste Nederlandse vakcentrale. In totaal zijn ongeveer 1,9 miljoen personen in Nederland lid van een vakbond. Samen met de Algemene Federatie voor Militair Personeel (AFMP) maakt de MARVER deel uit van FNV Veiligheid, dat is aangesloten bij de FNV.

Meer over de FNV en aangesloten bonden

Zorgzaam

Stichting Zorgzaam is opgericht door de Centrales van overheidspersoneel en de vakbonden voor defensiepersoneel.

MEER OVER ZORGZAAM

EUROMIL

De Europese Organisatie van Militaire Verenigingen (EUROMIL) bevordert de sociale en professionele belangen van al het militair personeel in alle rangen in Europa. Zij benadrukt vooral het recht van mannelijke en vrouwelijke militairen om zich aan te sluiten bij onafhankelijke vakbonden en/of beroepsorganisaties.

Meer over Euromil