13 januari 2023

FNV Veiligheid: daar worden de defensiekrachten gebundeld

FNV Veiligheid is dé plek waar de krachten binnen het defensiedomein worden gebundeld! Het gaat om een samenwerkingsverband van twee defensievakbonden: de Marechausseevereniging (MARVER) met ruim 5000 leden in dienst van de Koninklijke Marechaussee en de Algemene Federatie voor Militair Personeel (AFMP) met duizenden aangesloten militairen en burgermedewerkers bij Defensie.

FNV Veiligheid is een grote en belangrijke speler binnen het defensiedomein. Een belangrijke taak van FNV Veiligheid is het samenbrengen van de afzonderlijke kwaliteiten van Defensie en de KMar. Door met FNV Veiligheid de krachten binnen het defensiedomein te bundelen, vergroten we onze slagkracht, verbeteren we de service aan onze leden en beperken we de kwetsbaarheid van de afzonderlijke bonden tot een minimum. De herkenbaarheid en de identiteit van de afzonderlijke bonden blijven hierbij behouden.

Visie op veiligheid
FNV Veiligheid houdt zich dagelijks actief bezig met de ontwikkeling van veiligheid nu en in de toekomst. Daarover willen wij samen met de aangesloten bonden een visie ontwikkelen, zodat we een gezamenlijke stem kunnen laten horen en ons werk veiliger kunnen organiseren. Iedere vereniging of georganiseerde beroepsgroep binnen het veiligheidsdomein, die het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens als richtsnoer hanteert en het recht op zelfbeschikking en zelfstandigheid vanuit individu centraal heeft staan, kan lid worden van FNV Veiligheid.

Meer over:
FNVV