AVW 2017: Wat is er afgesproken over het FPS?

De werkgevers en de bonden hebben geconstateerd dat het huidige Flexibele Personeelssysteem niet meer voldoet. Binnen drie jaar moet er dan ook een nieuw personeelssysteem komen. Dat nieuwe systeem moet niet alleen zorgen voor een flexibele defensieorganisatie, maar ook voor goede ontwikkelingsmogelijkheden voor het personeel, betere doorstroommogelijkheden en een stevige baanzekerheid.

Opzetten van een goed systeem kost enige tijd. Om de in-, door- en uitstroom alvast te stimuleren zijn er per 1 januari 2018 alvast een aantal maatregelen genomen. Dit betreft bijvoorbeeld een behoudpremie om vertrek in Fase 2 af te remmen en een stimuleringspremie om vertrek in Fase 3 te bevorderen voor bepaalde groepen. Bovendien is iedere militair vanaf 1 januari 2018 gedurende de gehele plaatsingsperiode (en niet alleen het laatste jaar) beschikbaar om te solliciteren om een functie met een naasthogere rang.

Klik hier voor meer vragen en antwoorden over het AVW-akkoord.

Meer over:
AVW