Wat houdt de verruimde inverdienmogelijkheid in?

Tot 2017 kon je alleen met missies je FLO-leeftijd vervroegen, ook wel inverdienen genoemd.
Vanaf 1 januari 2017 geen alle periodes waarbij de Arbeidstijdenwet voor ten minste zeven aaneengesloten dagen buiten werking is gesteld meetellen voor het inverdienen.

Dat betekent bijvoorbeeld dat je dus niet meer alleen door missies, maar ook door activiteiten als varen, vliegen en oefenen je FLO-datum kunt vervroegen. De helft van de periode waarin de ATW buiten werking is gesteld, telt mee als inverdientijd. Voor deze inverdienmogelijkheid geldt geen maximum.

Deze verruiming geldt overigens alleen voor de militairen die onder de nieuwe DER vallen. Als je voor de oude DER kiest, blijven alleen de huidige aanspraken en afspraken over het inverdienen daarvoor van kracht. Dat geldt ook voor het maximum van 2 jaar dat kan worden inverdiend.

Zie voor meer vragen en antwoorden over het AVW-akkoord en de nieuwe DER: LINK

Meer over:
DER