Waarom moet ik een afstandsverklaring insturen als ik niet wil deelnemen aan de ANW-verzekering?

Als organisator van de ANW-verzekering is Defensie wettelijk verplicht om bij de aanbieding van de verzekering ook een standaard-afstandsverklaring te verstrekken. Daarmee kun je de werkgever expliciet laten weten dat je niet wilt meedoen. Dat is nodig omdat op basis van de regelgeving je keuze aantoonbaar moet worden vastgelegd. Hierdoor wordt voorkomen dat iemand zich vergeet aan of af te melden.

Het niet-insturen van de afstandsverklaring heeft geen gevolgen. Je zult dan niet automatisch worden aangemeld voor de verzekering. De verzekering gaat écht pas lopen als je je expliciet hebt aangemeld.

Als je de afstandsverklaring niet instuurt, is Defensie wel verplicht je nog een aantal keren een rappel te sturen. Defensie moet namelijk kunnen aantonen dat zij zich optimaal heeft ingespannen om iedereen te bereiken en te zorgen dat niemand vergeet zich aan of af te melden. Als je vóór 15 juni de afstandsverklaring instuurt, heb je daar geen last van.

Heb je de afstandsverklaring ingestuurd, maar verandert je situatie en wil je je alsnog bijverzekeren? Op basis van artikel 5 van de afstandsovereenkomst kun je altijd terugkomen op je eerdere keuze.

Meer over:
ANW