Hoe gaat die nieuwe pensioenregeling voor militairen eruitzien?

In het AVW-akkoord is de afspraak opgenomen dat er uiterlijk 1 oktober 2018 overeenstemming moet zijn bereikt over een nieuwe pensioenregeling. Daarbij is als denkrichting een middelloonregeling aangegeven, maar dan wel één die defensiespecifiek wordt ingericht. Hoe die regeling er exact uit gaat zien zal afhangen van de onderhandelingen die daarover nog moeten plaatsvinden. De uitkomsten daarvan zullen in de loop van 2018 bekend worden in de vorm van een nieuw AVW-resultaat. Dat resultaat zal uiteraard eerst ter goedkeuring worden voorgelegd aan onze leden voordat het definitief kan worden ingevoerd.

Meer over:
Pensioen