Als ik in een uitzendings- of oorlogsgebied overlijdt, keert de verzekering dan ook uit?

Ja, de verzekering van Loyalis kent geen uitsluitingsgrond voor oorlogsrisico en molest en keert ook in die gevallen uit. Dat betekent dat de verzekering uitkeert bovenop de regelingen die met Defensie voor deze situaties eventueel al zijn afgesproken.

Meer over:
ANW