15 oktober 2021

Uitkomst SOD: lastige keuzes zijn gemaakt

Het Sectoroverleg Defensie (SOD) heeft niet geleid tot een onderhandelaarsresultaat. Wel is vastgesteld wat er op dit moment maximaal haalbaar is. De bonden gaan dat voorleggen aan hun leden en vragen wat zij daar van vinden.

De onderhandelaars hebben op 30 september het SOD geïnformeerd over de stand van zaken arbeidsvoorwaarden. Hierbij is een aantal lastige keuzes voorgelegd. Op 14 oktober heeft een SOD plaatsgevonden en is hierover gesproken. De bonden en Defensie hebben uiteindelijk vastgesteld dat een onderhandelaarsresultaat binnen de beschikbare arbeidsvoorwaarden-ruimte niet mogelijk is. Er is besproken wat daarbinnen wel maximaal haalbaar is, waarbij zoveel mogelijk geld naar het defensiepersoneel gaat. Defensie en de bonden hebben lang onderhandeld. Zij vinden dat het personeel duidelijkheid verdient en haar mening moet kunnen geven. Daarom gaan de bonden het maximaal haalbare voorleggen voor een eindoordeel. De tekst daarvan zal vrijdag 22 oktober bekend worden gemaakt. De ledenraadpleging start daarna. Op 2 december zullen de vakbonden Defensie in een SOD informeren over de uitkomsten.

Bovenstaande tekst is tot stand gekomen in gezamenlijk overleg met Defensie en de 4 vakcentrales. Hieronder hadden wij een appreciatie staan die scherp en kritisch was richting Defensie. Dat kwam ons op kritiek te staan vanuit Defensie en andere vakcentrales. Zij zijn van mening dat er een afspraak ligt waarin staat dat we pas volgende week vrijdag iets anders mogen communiceren over het SOD dan bovengenoemde tekst. Wij zijn het daar niet mee eens. Echter, omdat wij waarde hechten aan het gezamenlijk optrekken met de andere vakcentrales, hebben we onze appreciatie verwijderd. Voor nu. Volgende week vrijdag publiceren wij hem alsnog. Scherper en nog kritischer dan vandaag.

Meer over:
AVW