30 januari 2018

Contributie

Bij de MARVER betaal je contributie naar draagkracht. Als je een wat hogere rang hebt dan vragen we van jou iets meer contributie dan voor bijvoorbeeld de Marechaussee 4e klasse.

Onderlinge solidariteit in onze beroepsgroep is daarvoor de belangrijkste drijfveer. Het bedrag dat je maandelijks aan contributie verschuldigd bent weegt overigens niet op tegen de voordelen die je van het lidmaatschap hebt. Als je een beetje handig met je lidmaatschapskaart omgaat verdien je de contributie meer dan terug en kun je zelfs dus verdienen aan je lidmaatschap.

De basiscontributie bedraagt 12,25 (=100%). Afhankelijk van uw rang, stand of schaal betaalt u een contributiebedrag dat is afgeleid van de basiscontributie.

Groep 1:
Marechaussee 4e + 3e klasse (030/060), 
Marechaussee 2e klasse (110)
Burgerambtenaren schaal 1 en 2

Contributiebedrag € 8,58 (=70%)

Groep 2:
Marechaussee 1e klasse/Wachtmeester (150/200) 
Burgerambtenaren schaal 3 en 4

Contributiebedrag € 11,03 (=90%)

Groep 3:
Wachtmeester 1 / Opperwachtmeester (240/280)
Burgerambtenaren schaal 5 en 6

Contributiebedrag € 12,25 (=100%)

Groep 4:
Adjudant onderofficier / Kornet / 2e Luitenant / 1e Luitenant / Kapitein (320/360/500/530/560)
Burgerambtenaren schaal 7 t/m 10

Contributiebedrag € 14,70 (=120%)

Groep 5:
Majoor / Luitenant-kolonel / Kolonel / Brigade-generaal / Generaal-Majoor (620/650/670/700/720 + hoger) 
Burgerambtenaren schaal 11 en hoger

Contributiebedrag € 17,15 (=140%)

Groep 6:
Gepensioneerden / Post-actieven / niet actief dienenden / leden van het korps nationale reserve / overige reservisten / leden met uitkering UKW, wachtgeld-en/of overeenkomstige uitkeringen

Contributiebedrag € 8,58 (=70%)

Nabestaanden
Contributiebedrag € 6,13 (=50%)