2 juli 2024

Avw-akkoord 2025-2026 van kracht

Sinds dinsdagmiddag 2 juli is het avw-akkoord 2025-2026 voor defensiemedewerkers van kracht. Tijdens een extra ingelast Sectoroverleg Defensie (SOD) zetten de Hoofddirecteur Personeel van Defensie Joris Legein en vertegenwoordigers van de defensiebonden hun handtekeningen onder dit akkoord, dat na het verstrijken van het huidige avw-akkoord 2024 opnieuw een loonsverhoging van in totaal 7% omvat. Met ingang van 1 januari volgend jaar komt er een verhoging van 5%, gevolgd door 2% vanaf 1 januari 2026.

Gedurende het extra SOD maakten wij namens onze centrale ACOP bekend dat de overgrote meerderheid van de MARVER- en AFMP-leden instemde met het omzetten van het op 28 mei door sociale partners bereikte onderhandelaarsresultaat in een akkoord. Ook de leden van de andere centrales zeiden massaal ja, waardoor de HDP en de vertegenwoordigers van de defensiebonden uiteindelijk hun handtekeningen onder het akkoord konden zetten. Nog vóórdat het lopende avw-akkoord 2024 tot een einde is gekomen, is er dus al een nieuw akkoord.

Welkome periode
Het kersverse avw-akkoord loopt tot 1 september 2026. Dat betekent dat er sinds het moment dat dit akkoord is bereikt ongeveer twee jaar niet hoeft te worden onderhandeld over nieuwe arbeidsvoorwaarden. Een volgens de MARVER en de AFMP welkome periode om, naast deze nieuwe afspraken, ook nog niet ingevoerde afspraken uit eerdere avw-akkoorden uit te werken en in te voeren.

Achterbanraadpleging
In het kader van onze eigen achterbanraadpleging peilden onze kaderleden op de werkvloer wat jullie mening is over de avw-afspraken voor 2025-2026. Aanvullend op hun bevindingen startte op 18 juni onze online enquête, waarin zowel onze actieve als postactieve leden vragen kregen voorgelegd die betrekking hadden op deze afspraken en op de maatregelen die in 2024 al moeten zorgen voor een extra zichtbare inkomensverbetering. Een kleine 500 leden van de MARVER en ruim 1.000 leden van de AFMP vulden deze enquête in, die gedurende een week was opengesteld. Daardoor bood deze, samen met de raadpleging door onze kaderleden, een goede representatieve basis om in het SOD te kunnen laten weten dat jullie massaal ja zeggen tegen het nieuwe avw-akkoord. Wel toonde een aanzienlijk deel van de ja-stemmers – circa 30% - zich in de enquête kritisch over specifieke deelonderwerpen hiervan.  

Ook incidentele loonsverhoging
Naast de eerdergenoemde loonsverhoging van in totaal 7 procent over 2025 en 2026 biedt het nieuwe avw-pakket onder meer eenmalige uitkeringen van 500 euro vanaf september dit jaar en 350 euro bruto in juli 2025. Daarnaast is het lopende avw-akkoord 2024 opengebroken en aangevuld met een extra incidentele loonsverhoging van 5% over de aankomende maanden oktober, november en december. Deze eindigt op 31 december van dit jaar. Vanaf 1 januari 2025 geldt een structurele loonsverhoging van 5%.

Via deze link vind je het ondertekende avw-akkoord 2025-2026!

Meer over:
AVW
C&R