31 januari 2018

Wat doet de MARVER voor jou?

De MARVER is voortdurend bezig de arbeidsvoorwaarden van zijn leden te verbeteren. Denk daarbij niet alleen aan loon en vergoedingen, maar ook bijvoorbeeld aan loopbaankansen, opleidingen, verlof, werktijden en veiligheid. En aan alle zaken die belangrijk zijn ná een loopbaan bij Defensie, zoals pensioen, UGM, uitkeringen of voorzieningen.

De MARVER doet dit door op alle niveaus – van de minister en staatssecretaris van Defensie, de HDP tot aan de leidinggevenden op de werkvloer – in gesprek te gaan en afspraken te maken. Voor deze onderhandelingen zetten wij professionele bestuurders en sectorhoofden in, ondersteund door (juridische) beleidsmedewerkers en een groot netwerk van kaderleden op de werkvloer.

Het hoogste niveau waarop de MARVER met de werkgever overlegt is het zogenaamde Sectoroverleg Defensie, kortweg het SOD. Aan dat landelijke overleg nemen twee partijen deel. Aan de ene kant de werkgever, in dit geval bestaande uit (een vertegenwoordiger van) de staatssecretaris van Defensie. Aan de andere kant de MARVER (mede namens de AFMP en FNV Overheid) en drie andere defensiebonden/centrales.

CAO-Onderhandelingen
Om de zoveel tijd onderhandelen we in het SOD met de werkgever over nieuwe investeringen in de arbeidsvoorwaarden en werkomstandigheden. Het doel is dan een zogenaamd Arbeidsvoorwaarden-akkoord (ook wel CAO genoemd) voor langere tijd. Klik hier voor het laatste AVW-akkoord.

Zo’n CAO komt bij Defensie niet, zoals bij andere Nederlandse werkgevers, in één overzichtelijk CAO-boekje. Omdat Defensie een overheidswerkgever is, moeten deze CAO-afspraken verder worden uitgewerkt en worden opgenomen in wet- en regelgeving voor Defensie. Voor militairen bijvoorbeeld in het Algemeen Militair Ambtenarenreglement (AMAR) of het Inkomstenbesluit Militairen (IBM). Voor burgermedewerkers in het Burgerlijk Ambtenarenreglement Defensie (BARD) of het Inkomstenbesluit Burgerlijke Ambtenaren Defensie (IBAD).

Voordat dat gebeurt wordt het CAO-resultaat natuurlijk wel altijd eerst ter goedkeuring aan jou en alle andere MARVER-leden voorgelegd. Vinden jullie het afsprakenpakket te mager en weigert de minister meer te bieden? Dan kunnen we besluiten de werkgever extra onder druk te gaan zetten door vakbondsacties – bij voorkeur samen met de andere defensiebonden.

SOD-werkgroepen
Tussen de CAO-trajecten ligt ons overleg met de werkgever niet stil. Bijna wekelijks zit de MARVER met de werkgever aan tafel. Niet alleen om de CAO-resultaten uit te werken. Ook om de bestaande regelingen up-to-date te houden en waar nodig bij te werken. En om bijvoorbeeld bij reorganisaties de gevolgen voor het personeel te bewaken. Dat doen we in verschillende SOD-werkgroepen zoals de werkgroep AP, PA, AFR en REO. Uitleg over deze werkgroepen en actueel nieuws over de onderwerpen die daar zijn besproken vind je hier.