13 januari 2023

Onze vereniging

De MARVER is de sterkst verenigde vakbond voor personeel van de Koninklijke Marechaussee. Wij vertegenwoordigen jou bij de werkgever als het bijvoorbeeld gaat om je rechtspositie, arbeidsvoorwaarden, opleiding, pensioen, reorganisaties, uitrusting en een veilige en gezonde werkomgeving.

Onze onderhandelaars en beleidsmedewerkers gaan in gesprek met de werkgever over collectieve arbeidsvoorwaarden en regelingen. Individueel helpen onze belangenbehartigers, juristen en advocaten jou met advies of juridische bijstand bij een (dreigend) conflict met de werkgever. In de medezeggenschap is de MARVER ook sterk vertegenwoordigd.

Sterk in aantal
De MARVER is aangesloten bij de FNV, de grootste vakcentrale van Nederland. Daarmee sta je als MARVER-lid, samen met ruim 1 miljoen leden van de FNV, sterk. De MARVER is ook aangesloten bij de Algemene Centrale van Overheidspersoneel (ACOP), die zich met 400.000 leden specifiek inzet voor al het overheidspersoneel. Ook op Europees gebied zoekt de MARVER de samenwerking met bonden in andere landen via EUROMIL, de Europese Organisatie van Militairen met 500.000 leden.

Daarnaast werkt de MARVER samen met de Algemene Federatie van Militair Personeel (AFMP). In de zelfstandige vereniging FNV Veiligheid is de gezamenlijke werkorganisatie van onze twee bonden ondergebracht, waardoor we onze leden nog beter kunnen ondersteunen en nog meer service kunnen bieden.

Met deze samenwerkingsverbanden en aantallen oefent de MARVER invloed uit op alle niveaus, zowel bij het ministerie van Defensie, bij de Nederlandse politiek als bij het Europees parlement.

Sterk in vereniging
De MARVER heeft een groot netwerk van kaderleden. In dit netwerk hebben wij per KMar-onderdeel een fractie met kaderleden met daarin één contactpersoon. Hierdoor zijn wij altijd dicht bij jou in de buurt. Via deze link ontdek je wie jouw aanspreekpunt is.

In het Kaderberaad komen de kaderleden van de MARVER bijeen om het bestuur te informeren en te adviseren over belangrijke zaken, zoals arbeidsvoorwaarden, UKW en pensioen. Zo horen we direct wat er speelt op de werkvloer.

Het Hoofdbestuur (HB) bestuurt de vereniging en gebruikt daarbij de input uit het Kaderberaad. De dagelijkse leiding van de MARVER is in handen van het Dagelijks Bestuur (DB), dat bestaat uit de voorzitter, de onderhandelaar en de secretaris.

Eens per jaar komt de Algemene Vergadering (AV) bijeen, het hoogste orgaan van de vereniging. De AV wordt samengesteld uit de leden van de fracties van de MARVER. Zij stellen het beleid vast en kiezen het Hoofdbestuur en het Dagelijks Bestuur. Je hebt als lid van de MARVER op een democratische manier dus veel inspraak in het doen en laten van de vereniging.

Sterk door professionals
Naast kaderleden heeft de MARVER ook veel professionals in dienst die zich dagelijks inzetten voor jouw belangen. Doorgewinterde onderhandelaars en beleidsmedewerkers zitten met (de vertegenwoordiging van) de minister aan tafel om collectieve afspraken te maken over jouw arbeidsvoorwaarden en rechtspositie. Gedreven en ervaren individuele belangenbehartigers, juristen en advocaten, in eigen dienst, zijn dagelijks bezig om individuele conflicten en problemen met de werkgever op te lossen. Heb je een vraag aan een van onze medewerkers? Klik dan hier om met hen in contact te komen.