24 januari 2018

Netwerk Veteranen FNV

Netwerk Veteranen FNV spant zich in om de positie van de Nederlandse veteranen te verbeteren. Soms als vakbond met een prominente rol op de voorgrond, dan weer als lobbyist in bijvoorbeeld de Tweede Kamer. Dit alles om aandacht te vragen voor een bepaald standpunt dat van belang is voor de Nederlandse veteraan.

Militaire vakbonden worden steeds meer geconfronteerd met zorgvragen over veteranenzorg van militair- en burgerpersoneel, dat werkzaam is bij Defensie. Ook de collega’s die inmiddels de dienst hebben verlaten en werkzaam zijn in de burgermaatschappij zitten vaak met vragen.

De vraag die een veteraan aan ons stelt, is niet per definitie een roep om hulp. Veel veteranen zijn namelijk simpelweg op zoek naar een oud-collega. Soms is hun onderlinge contact verloren gegaan, omdat de veteraan is overgestapt van de militaire dienst naar een functie in de burgermaatschappij. Maar ook als de militair nog in dienst is, gaat het contact met collega-veteranen vaak verloren door de vele overplaatsingen, reorganisaties en nieuwe missies. Aan de huidige (na)zorg voor (oud-)militairen is een lang groeiproces vooraf gegaan. Inmiddels is er veel geregeld en geborgd. Op momenten dat de zorg voor veteranen desondanks extra aandacht verdient, springt Netwerk Veteranen FNV in.

Klik hier voor de website van het Netwerk Veteranen FNV