24 januari 2018

FNV Veiligheid: daar komt veiligheid samen

FNV Veiligheid is dé plek waar de krachten binnen het veiligheidsdomein worden gebundeld! FNV Veiligheid is een samenwerkingsverband van drie vakbonden op het gebied van de openbare veiligheid: - De Nederlandse Politiebond (NPB), 25.000 leden in dienst van de Nationale Politie en gemeentes; - De AFMP (Algemene Federatie voor Militair Personeel), 17.000 leden in dienst van Defensie; - De Marechausseevereniging (MARVER), 5.300 leden in dienst van de Koninklijke Marechaussee.

FNV Veiligheid is een grote en belangrijke speler binnen het veiligheidsdomein en heeft een belangrijke taak in het samenbrengen van de afzonderlijke kwaliteiten van de verschillende veiligheidsorganisaties, zoals politie, defensie en marechaussee, maar ook binnen bijvoorbeeld de handhaving en opsporing. Door huidige maatschappelijke ontwikkelingen wordt er op enkele dossiers al structureel samengewerkt en daarmee vervagen deze grenzen steeds meer.

Door als FNV Veiligheid binnen het veiligheidsdomein de krachten te bundelen, vergroten we onze slagkracht, verbeteren we de service aan onze leden en beperken we de kwetsbaarheid van de afzonderlijke bonden tot een minimum. De herkenbaarheid en identiteit van deze bonden blijft hierbij behouden.

Visie op veiligheid
FNV Veiligheid houdt zich dagelijks actief bezig met de ontwikkeling van veiligheid nu en in de toekomst. Daarover willen wij samen met de aangesloten bonden een visie ontwikkelen, zodat we een gezamenlijke stem kunnen laten horen en ons werk veiliger kunnen organiseren.

Iedere vereniging of georganiseerde beroepsgroep binnen het veiligheidsdomein, die het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens als richtsnoer hanteert en het recht op zelfbeschikking en zelfstandigheid vanuit individu centraal heeft staan, kan lid worden van FNV Veiligheid.

Meer over:
FNVV