Arbeidsvoorwaardenresultaat 2019

Filter: TOD (4)
Filter
Met welk percentage en per wanneer wordt de TOD verhoogd?

Per 1 januari 2019 stijgt de TOD voor militairen in totaal met 100%.

Waarom wordt er niet direct overgestapt op een nieuwe TOD systematiek?

defensie en de bonden moeten nog nader uitzoeken of de burger TOD systematiek geschikt is om zonder aanpassingen in te voeren voor militairen. Het overstappen naar een andere systematiek kost daardoor tijd en brengt aanpassingen in de uitvoering met zich mee. Omdat de TOD niet de enige toelage is die de komende tijd moet worden aangepakt is afgesproken daar voldoende tijd voor te nemen.

Waarom wordt er niet direct overgestapt op een marktconforme TOD?

Defensie en de bonden vinden het allemaal belangrijk om nu iets te doen aan de hoogte van de TOD. Daarom is nu een verhoging met 100% als eerste stap afgesproken. Defensie en de bonden moeten nog afspraken maken wat als een marktconforme TOD voor defensie moet worden gezien. Om die reden is afgesproken de verdere marktconformiteit van de TOD mee te nemen in de analyse, die ten behoeve van de invoering van het nieuwe bezoldigingssysteem gedaan zal worden.

Wordt de TOD in de nieuwe pensioenregeling ook pensioengevend?

Ja, in de nieuwe pensioenregeling wordt de TOD voor 100% pensioengevend. Dat is nu in de eindloonregeling niet het geval omdat het een variabele toelage is. Je gaat daar dan wel pensioenpremie over betalen, maar dat betekent ook dat je later meer pensioen ontvangt.