Arbeidsvoorwaardenresultaat 2019

Filter: MA- en ZZF-vergoeding (5)
Filter
Met welk percentage en per wanneer wordt de vergoeding MA verhoogd?

Om te beginnen wordt de vergoeding voor varen geharmoniseerd met die voor oefenen en bijzondere inzet. Daarnaast stijgen per 1 januari 2019 beide in totaal met 20%.

Hoe zit het dan met de vergoeding in het weekend- of feestdagen?

Naast de vergoeding MA wordt voor weekend- en feestdagen (ZZF) een compensatie voor inzet ten behoeve van een meerdaagse activiteit gegeven. Deze ZZF-compensatie wordt vanaf 1 augustus 2019 verhoogd van 4 naar 8 compensatie-uren per etmaal. De militair mag daarbij zelf kiezen of deze uren in tijd opgenomen worden of in geld wordt uitbetaald. Als het in geld wordt uitbetaald dan is dat tegen het regulier uurloon. De ZZF-compensatie is bovenop de vergoeding MA.

Wordt er alleen een compensatie gegeven bij meerdaagse activiteiten op een weekend- of feestdag ?

Nee. Naast de compensatie voor inzet ten behoeve van meerdaagse activiteit zijn er ook andere diensten en inzet die op een weekend- of feestdag een extra compensatie krijgen. Deze diensten staan vermeld in artikel 9 lid 4 en 5 van de regeling VROB. Een voorbeeld van zulke diensten is consignatie op de werkplek. Afgesproken is dat vanaf 1 januari 2020 per etmaal een vergoeding van 8 uur wordt toegekend. Indien deze uren door operationele omstandigheden niet opgenomen kunnen worden wordt deze vergoeding uitbetaald conform de huidige bedragen van art 9 lid 5.

Waarom wordt verbetering van de ZZF-compensatie pas per 1 augustus ingevoerd?

Omdat het lastig is om de compensatie-uren met terugwerkend kracht in te voeren en het niet mogelijk is de militair met terugwerkend kracht in de gelegenheid te stellen het op te nemen, gaat het per 1 augustus 2019 in. De verhoging van de vergoeding MA gaat wel per 1 januari 2019 in.

Wordt de vergoeding MA in de nieuwe pensioenregeling ook pensioengevend?

Ja, in de nieuwe pensioenregeling wordt de toelage MA voor 50% pensioengevend. Dat is in de eindloonregeling niet het geval omdat het een variabele toelage is. Je gaat daar dan wel pensioenpremie over betalen, maar dat betekent ook dat je later meer pensioen hebt. Daarnaast is de toelage vanaf 1 januari 2019 natuurlijk verhoogd met 20% dus je houdt er altijd meer aan over en je bouwt nog extra pensioen op ook.