Arbeidsvoorwaardenresultaat 2019

Filter: Loonontwikkeling (9)
Filter
Hoe groot is de totale loonontwikkeling in deze cao-periode?

In totaal bestaat de loonontwikkeling in deze cao-periode (27 maanden) uit 6,3% aan primair loon (dat wat er elke maand op je loonstrook bijkomt) en uit 1,93% verhoging van de eindejaarsuitkering (uitbetaling in november van het jaar). Daarnaast vinden er in augustus 209 en 2020 een eenmalige uitkering plaats van 300 euro.

Hoe verhoud de loonontwikkeling bij Defensie ten opzichte van andere sectoren?

De looptijd van de cao voor defensie is vaak niet hetzelfde als bij andere sectoren. Een goed vergelijk is daarom niet altijd te maken omdat er dan al snel zaken worden meegeteld die al in een eerdere CAO zijn afgesproken. Als je vanaf 1 januari 2018 tot aan het eind van de looptijd van dit resultaat op 31 december 2020 bij elkaar optelt, is de loonontwikkeling bij defensie hoger dan bij de andere sectoren.

Worden de eenmalige uitkeringen van 300 euro zwaarder belast?

Ja, volgens fiscale wetgeving moet Defensie over eenmalige uitkeringen het bijzondere belastingtarief toepassen. Eventueel teveel betaalde belasting wordt overigens door de Belastingdienst verrekend bij je jaarlijkse belastingaangifte. Het is daarom van belang die aangifte jaarlijks te doen.

Krijgt het defensiepersoneel nu eindelijk een 13e maand?

De eindejaarsuitkering gaat met terugwerkende kracht tot 1 oktober 2018 omhoog van 6,4% naar 8,33%. Dat is een volledige eindejaarsuitkering vergelijkbaar met andere overheidssectoren. Daarmee wordt de afspraak uit het cao-akkoord van 2007-2009 eindelijk ingelost. Ook wordt met deze afspraak aangesloten bij de datum waarop de laatste CAO voor het defensiepersoneel afliep.

Had het geld voor die volledige eindejaarsuitkering door die afspraak uit 2007-2009 niet al eerder beschikbaar moeten zijn?

Nee, de afspraak uit 2007 hield alleen in dat een deel van de loonruimte die in de jaren daarna beschikbaar zou komen voor loonontwikkeling gebruikt zou worden om verder te groeien naar een volledige 13e maand.

Waarom is de volledige eindejaarsuitkering dan niet veel eerder gerealiseerd?

Door meerdere financiële crisissen was het lange tijd niet mogelijk invulling aan deze afspraak te geven. Toen er de afgelopen jaren weer geld voor de loonontwikkeling beschikbaar kwam is besloten dit vooral in het primaire loon te stoppen. Dat zie je namelijk iedere maand op je loonstrook. Nadat het vorige onderhandelaarsresultaat door jullie is afgewezen, heeft het kabinet extra geld voor de arbeidsvoorwaarden van het defensiepersoneel beschikbaar gesteld. In dit onderhandelaarsresultaat is nu afgesproken om deze afspraak over de eindejaarsuitkering af te ronden.

Geldt de loonontwikkeling alleen voor actief defensiepersoneel?

Nee, de salarisverhogingen en éénmalige uitkeringen uit deze cao werken ook door in de wachtgeld-, UKW en FLO-uitkeringen van het gewezen defensiepersoneel.

Ik ontvang een BWW-uitkering, krijg ik dan ook deze loonontwikkeling?

Nee, het is niet mogelijk de loonontwikkeling door te laten werken in uitkeringen zoals de BWW-uitkering als je die al ontvangt. Verhoging van bovenwettelijke werkloosheidsuitkeringen kan alleen plaatsvinden als dat gebeurd op basis van de regels die voor deze uitkeringen gelden. Bijvoorbeeld door de indexatie afspraken die in de regelingen staan.

Ik ontving het hele jaar 2018 pensioen. Merk ik iets van de loonsverhogingen in mijn pensioen?

Nee, het pensioen kan alleen verhoogd worden als de pensioenfondsen weer mogen indexeren. Dat kunnen wij aan de overlegtafel bij Defensie niet regelen, hoe graag we dat ook zouden willen. Indexeren zal pas weer mogelijk zijn als de pensioenfondsen voldoen aan de regels die hiervoor door het kabinet zijn gesteld. Door het pensioenakkoord 2019, dat kort geleden tussen het kabinet en de vakcentrales FNV, CNV en CVP is afgesproken, wordt ook de kans weer groter dat de pensioenen in de toekomst sneller worden geïndexeerd.