Ton de Zeeuw Voorzitter MARVER

Zomercolumn

Op maandag 1 augustus reageerde MARVER-voorzitter Ton de Zeeuw in het Algemeen Dagblad op de geintensiveerde beveiliging van het vakantieverkeer op Schiphol. Hij luidde duidelijk de noodklok: met een voortdurend toenemende belasting houdt de Marechaussee het met de huidige bezetting niet (veel) langer vol. Een waarschuwing die door veel media werd overgenomen. Op zich was het natuurlijk geen nieuws: bij elke uitbreiding van het takenpakket heeft de Marechausseevereniging de afgelopen jaren al aan de bel getrokken. Ook in zijn onderstaande zomercolumn uit het verenigingsblad dat vlak voor het AD-interview verscheen vertaalt de voorzitter de recente besluitvorming van het kabinet naar de praktische consequenties voor de KMar.

De vakantieperiode is voor veel Nederlanders aangebroken. Scholen zijn gesloten, de dagelijkse files zijn verdwenen, de 2e Kamer is met reces en de journaals worden gevuld met zomercolumns…

Voor veel van onze leden geldt dit niet. De onrust in Europa duurt voort. Terreurdreiging en migratiestromen naar en door Europa zijn onveranderd hoog. KMar-taken in het kader van Bewaken & Beveiligen en de Grenspolitie taak dienen dus ook in deze vakantieperiode onverminderd – en soms juist extra intensief – uitgevoerd te worden. Uitgevoerd door leden die over een paar maanden ook weer beperkingen ondervinden wanneer zij hun vakantiedagen rondom kerst en oud/nieuw zouden willen opnemen. Mijn zorg is dat wanneer de personele capaciteit binnen de KMar niet snel in evenwicht wordt gebracht met de inzet zoals we die al ruim twee jaar kennen, betrokkenheid onder het personeel plaats gaat maken voor gelatenheid.

Met belangstelling heb ik de ontwikkeling van plannen voor versterking van de Europese grensbewaking gevolgd. Onder Nederlands EU-voorzitterschap werd migratie en internationale veiligheid tot één van de vier prioriteiten gemaakt. In deze periode kwam de afspraak met Turkije tot stand en initieerde Nederland de Border Security Team’s. Daarnaast werd een voorstel voorbereid om tot een Europese grenzen kustwachtorganisatie te komen. Dit alles om in gezamenlijkheid de buitengrenzen van de EU te versterken, de situatie voor migranten te verbeteren en een dreigende ontrafeling van het Schengengebied te voorkomen.

Bij de ontwikkeling voor de plannen voor een Europese grens- en kustwacht had ik de hoop dat dit een zelfstandige Europese organisatie met eigen personeel zou worden. Allereerst omdat dit werkgelegenheidskansen zou bieden voor onze leden die binnenkort de KMar moeten verlaten omdat zij geen aanstelling fase 3 kunnen krijgen. Hoog gekwalificeerd voor dit specifieke en internationale werk door de opleidingen en ervaring die zij als KMar-medewerker hebben opgedaan. Maar ook omdat de ervaring ons leert dat dit Kabinet veiligheid vooral met de mond belijdt maar niet met de toewijzing van extra budget voor de nationale uitvoeringsorganisaties.

Het is anders gelopen. Net voor het zomerreces heeft het Europees Parlement ingestemd met de oprichting van de European Border and Coast Guard Agency (EBCG). Een organisatie zonder eigen personeel maar met de leverplicht van de Europese lidstaten om met een korte reactietijd 1.500 grensbewakers op de been te brengen. Nederland heeft aangegeven hier 50 m/v voor zijn rekening te nemen. Gelet op de taakstelling en de competenties van onze leden, zal het merendeel van deze 50 waarschijnlijk door de KMar geleverd dienen te worden. Ik vraag mij gelet op de huidige personele tekorten af, ten koste van welke taak dit moet gaan. Anders en meer direct gezegd: Kabinet als u het serieus neemt met migratie en internationale veiligheid: put your money where your mouth is.
Kort na deze vakantieperiode zullen we het weten. Op Prinsjesdag wordt de laatste begroting van dit kabinet gepresenteerd. Daarna zal de campagne voor de Tweede Kamer verkiezingen 2017 van start gaan.