Sven Schuitema Voorzitter

Zoek maar een hotel!

Vandaag kwam via onze leden het bericht binnen dat er voor marechaussees die werken op Schiphol bijna geen plaats meer is op de Koningin Maximákazerne (KMK) om te overnachten. De ruim 350 kamers worden nu ook bezet door andere militairen die eerst gebruik maakten van de legering op de inmiddels gesloten Marinekazerne Amsterdam, maar zelfs ook voor externen die een cursus volgen op het opleidingscentrum op de KMK.

Marechaussees werken vanuit de KMK 24/7 op de luchthaven Schiphol. Door capaciteitsgebrek van de Koninklijke Marechaussee op Schiphol worden er marechaussees tegen wil en dank verplaatst vanuit Limburg, Groningen en andere plaatsen op grote afstand op Schiphol. Dit is al een belasting voor de privélevens van deze mensen. Om toch nog in een behoorlijke nachtrust te voorzien konden deze marechaussees altijd gebruik maken van een legeringskamer op de KMK. Dit is nu niet meer vanzelfsprekend. Stank voor dank dus.

De Koninklijke Marechaussee lijkt het af te doen met de mededeling dat de KMK een Defensiekazerne is en dus niet exclusief beschikbaar voor marechaussees. Wat de MARVER betreft is dit te makkelijk. De KMar heeft er geen enkel probleem mee om hun personeel van heinde en verre tewerk te stellen op Schiphol, maar als er voor hen een lans gebroken moet worden om ook in de nachtrust te voorzien, dan geeft men niet thuis!

Marechaussees zijn nu aangewezen op hotelfaciliteiten in de buurt. Marechaussees moeten zelf een hotelkamer zoeken, boeken en vooruit betalen. Dat houdt in dat zij rond de 84,- euro per nacht moeten voorschieten. Dat kan oplopen in de honderden euro’s per maand! Dit terwijl de vaste lasten thuis ook gewoon doorlopen. Alsof marechaussees beschikken over een riant salaris!

De Koninklijke Marechaussee zegt alles in het werk te stellen om hun mensen te behouden. Net als bij de rest van Defensie heeft ook de KMar moeite om mensen vast te houden. Dit soort maatregelen werken in elk geval uitstroom bevorderend. Koninklijke Marechaussee, kom voor je mensen op!