5 november 2015

Voorlichting chroom-6: Voor oud-defensiemedewerkers

In 2014 organiseerde Defensie een aantal voorlichtingsbijeenkomsten over chroom-6 en CARC voor oud-defensiemedewerkers. Deze bijeenkomsten werden goed bezocht door collega’s die ongerust of ziek zijn of gewoon graag geïnformeerd wilden worden. Als vervolg op deze bijeenkomsten organiseert Defensie nu twee voorlichtingsbijeenkomsten voor oud-medewerkers.

De bijeenkomsten vinden plaats op 24 en 26 november 2015, op de onderstaande locaties:

24 november          26 november
De Bonte Wever       Fletcher Hotel-restaurant Kasteel Erensteijn
Stadsbroek 17         Kerkradersteenweg 4
9405 BK Assen         6468 PA Kerkrade

Op de bijeenkomsten wordt u geïnformeerd over de laatste stand van zaken van het gezondheidsonderzoek van het RIVM, het archiefonderzoek van het ministerie van Defensie en de GGD-onderzoeken naar de actuele situatie op de POMS-sites. Natuurlijk is er ook ruimte voor het stellen van vragen.

Aanmelden
Indien u wilt deelnemen aan één van deze bijeenkomsten, dan kunt u zich hiervoor aanmelden bij het Informatiepunt Chroom-6 & CARC van het CAOP. Het informatiepunt is te bereiken via infoc6&carc@caop.nl of telefoonnummer (070) 376 54 76. Meld u wel snel aan, want vol is vol!

Programma op beide dagen

09.30 uur Ontvangst
10.00 uur Opening door Brigadegeneraal Jost van Duurling, projectdirecteur en leider van de Taskforce Chroom-6
10.15 uur Presentatie door Rob Beelen, onderzoeksleider van het RIVM, over de voortgang van het onderzoek naar chroom-6 en CARC
11.00 uur Gelegenheid tot het stellen van vragen
12.00 uur Einde

Meer over:
GVW
Chroom-6