18 maart 2014

Veiligheid gebaat bij goede rust marechaussees tijdens NSS

Marechaussees die tijdens de Nuclear Security Summit (NSS) worden ingezet moeten op een verantwoorde manier hun werk kunnen doen. Voldoende rusttijd en de juiste faciliteiten zijn belangrijk voor het optimaal functioneren tijdens deze gigantische operatie. De Marechausseevereniging houdt de omstandigheden en ontwikkelingen de komende tijd nauwlettend in de gaten.

Achtduizend defensiemedewerkers zullen op 24 en 25 maart worden ingezet voor de NSS in Den Haag. Achtenvijftig wereldleiders en 5000 delegatieleden zullen zich verzamelen in de Hofstad voor deze internationale top waar heel de wereld naar kijkt. Een operatie die veel vraagt van iedereen die wordt ingezet om dit in veilige banen te leiden.

Afwijken is geen must
Vanwege de bijzondere inzet en omvang van de operatie heeft de minister op 13 maart in het sectoroverleg aan de bonden gemeld dat zij de Werk en Rusttijdenregeling Defensie (WRD) voor de periode van 16 maart 2014 tot 28 maart 2014 voor het personeel dat wordt ingezet voor de NSS buiten werking stelt. Dit betekent bijvoorbeeld dat de werkgever in plaats van een inzet van acht uur op een dag een inzet van 12 uur op een dag kan vragen van een marechaussee. Het is echter niet de bedoeling dat deze extra mogelijkheid automatisch volop wordt benut. “Het buiten werking stellen van de WRD geeft geen vrijbrief aan commandanten om dan zomaar overal met 12-uurs diensten of doorlopende aanwezigheidsdiensten te gaan strooien. Ook in het geval van gebruik van deze ‘ontheffing’ door de minister, dienen commandanten zoveel mogelijk in de geest van de WRD te handelen”, zo stelt René Schilperoort van de Marechausseevereniging. “De medezeggenschap moet dit samen met de HDE beoordelen en roosters afspreken die zoveel mogelijk rekening houden met de arbeidsomstandigheden en voldoende rust voor de mensen.”

Hoe wordt omgegaan met de extra gewerkte uren is iets waar de medezeggenschap afspraken over maakt met de werkgever. De Marechausseevereniging zal er echter op toezien dat de regelgeving en afspraken die in het overleg met de bonden zijn gemaakt op dit gebied worden nageleefd.

ARBO Wet blijft van toepassing
Het buiten werking stellen van de WRD gaat alleen over een verruiming van de werk- en rusttijden. Door de werkgever werd in het overleg bevestigd dat dit nog niet wil zeggen dat daarmee ook de Arbeidsomstandighedenwet niet meer geldt. Die normen blijven onverkort van toepassing. De NSS is een groot evenement, maar nog steeds een normale civiele nationale inzet, waarover de Minister van Veiligheid en Justitie de leiding heeft. De Minister erkent dat er op het gebied van de arbeidsomstandigheden en legering van het personeel dan ook geen sprake kan zijn van een invulling die normaal genomen alleen onder bijzondere omstandigheden plaatsvindt, zoals bijvoorbeeld in missiegebieden.. Goed om te vernemen was dat de werkgever aangaf dat er door het kabinet een budget voor de NSS is gereserveerd waar ook Defensie haar extra kosten kan verhalen. Daarmee staat er volgens de Marechausseevereniging voor commandanten niets in de weg om in overleg met de medezeggenschap goede faciliteiten voor het personeel te regelen.

Rusttijd is cruciaal
De omstandigheden waaronder marechaussees moeten rusten en herstellen zijn aandachtspunten van de Marechausseevereniging. “Een goede nachtrust en rusttijd zijn belangrijk om de uitzonderlijke prestatie te kunnen leveren die van deze vakmensen wordt verwacht. Wanneer niet de juiste voorzieningen worden getroffen kan dit indirect van invloed zijn op de veiligheid van mensen tijdens de hele operatie.” De Marechausseevereniging zal hiervoor waken in het belang van haar leden.

nieuwsbrief_dmc_nss_2014.pdf

Meer over:
GVW