29 augustus 2023

Vaste aanstellingen voor marechaussees

De vakbonden hebben samen met Defensie afspraken gemaakt over vaste aanstellingen voor marechaussees. Dankzij de afspraken krijgen alle collega’s in de marechausseerangen, die FPS2 zijn of worden, een vaste aanstelling. Deze aanstelling kan alleen worden geweigerd als zij aantoonbaar niet goed functioneren. Alle militaire collega’s bij de Koninklijke Marechaussee hebben nu de zekerheid van een vaste baan. Behoor jij tot bovengenoemde rangen en krijg jij dus een vaste aanstelling? Dan komt Defensie vanzelf bij je op het net.

De vaste aanstelling brengt rechten en plichten met zich mee. Defensie zal moeten investeren in de ontwikkeling van de desbetreffende collega’s. Indien mogelijk worden zij ontwikkeld tot het niveau van onderofficier of officier. Defensie zal voldoende tijd en geld moeten steken in het faciliteren van opleidingen. Op hun beurt zullen de collega’s de bereidheid moeten tonen om zich verder te ontwikkelen. Hiervoor kunnen zij opleidingen volgen, maar bijvoorbeeld ook een functie op een andere brigade accepteren. Dit laatste kan natuurlijk ook op eigen verzoek als hij of zij op een andere functie meer ontwikkelkansen ziet. Alles zal in goed overleg met de werkgever plaatsvinden. Natuurlijk gebeurt dit ook op basis van redelijkheid. Als een collega voortdurend laat zien dat hij of zij zich niet verder kan of wil ontwikkelen, kan alsnog ontslag worden verleend. Defensie heeft dan de plicht om de collega naar ander betaald werk te begeleiden.

Fysiek zwaar werk
Soms zal sprake zijn van fysiek zwaar werk. Omdat de gemiddelde leeftijd van de manschappen groeit, zijn er afspraken gemaakt met Defensie om te voorkomen dat collega’s zich kapot werken. Verder liggen er afspraken op tafel om ervoor te zorgen dat deze collega’s de dienst op een financieel acceptabel niveau met leeftijdsontslag kunnen verlaten. Uitgangspunt blijft echter dat collega’s zich voor die tijd al hebben ontwikkeld tot (onder)officier.

Kort tijdsbestek
Om de collega’s nog dit jaar duidelijkheid te kunnen verschaffen, zijn de afspraken in een relatief kort tijdsbestek gemaakt. Hierdoor zijn deze niet op de kleinste details doorgesproken en afgestemd. In de toekomst moeten we hierover verdere afspraken maken. Het belangrijkste voor nu is dat iedereen zekerheid heeft over zijn of haar toekomst bij Defensie. Treden er door de afspraken toch onvoorziene of ongewenste effecten op? Dan lossen we die samen met Defensie op. De werkgever zal verdere informatie aan de desbetreffende collega’s verstrekken.
Heb je ondertussen dringende vragen als MARVER-lid? Stel deze vragen dan aan ons via dit e-mailadres: ib@marver.nl. De exacte afspraken die we met Defensie hebben gemaakt, vind je, net als de antwoorden op veel gestelde vragen, onder dit artikel.

De met Defensie gemaakte afspraken

Veel gestelde vragen & antwoorden

Meer over:
FPS