17 juni 2024

Uitkomst BCO-1 reorganisatie LTC stap 4

De vakbonden, waaronder de MARVER, vinden dat het voorlopige Personeelsvullingsplan (vPVP) van de reorganisatie LTC stap 4 nog op enkele punten dient te worden gewijzigd. Dit werd duidelijk tijdens de eerste begeleidingscommissie (BCO-1) afgelopen vrijdag. In de BCO-1 beoordeelden de bonden of het vPVP volgens de juiste regels is opgesteld en of de medewerkers de juiste brief die behoort bij hun functie en de bijhorende transitiecode ontvangen. Omdat zij tot de conclusie kwamen dat veranderingen noodzakelijk zijn, worden de brieven met daarin het voornemen tot plaatsing of niet plaatsing iets later verzonden.

In de komende dagen past het LTC-projectteam het personeelsvullingsplan aan en beantwoordt het de openstaande vragen van de vakbonden. Vervolgens wordt dit gewijzigde plan opnieuw ter beoordeling voorgelegd aan de MARVER en de overige bonden. Als zij hiermee akkoord gaan, dan volgen de onderstaande vijf vervolgstappen.

Vervolgstappen bij positief akkoord

Stap 1
Vanaf woensdag 26 juni verstuurt het projectteam de brieven met daarin het voornemen tot plaatsing of niet plaatsing. De dagtekening van deze brieven zal 28 juni zijn.

Stap 2
Vrijdag 28 juni start de formele heroverwegingstermijn. Tijdens deze termijn kun je vragen stellen over de aan jou gestuurde brief of aangeven dat je het niet met de inhoud eens bent en een heroverweging indienen. In de brief staat een aan jou toegekend persoonlijk nummer. Met dit nummer ben je voor de bonden zichtbaar in het vPVP. Wil jij een heroverweging indienen? Dan kun jij je met dit nummer melden bij de MARVER.

Stap 3

Vanwege de omvang van het totale reorganisatietraject hebben de vakbonden afgesproken om de heroverwegingstermijn te verlengen van 14 naar 21 dagen.  

Stap 4
Vrijdag 19 juli is de laatste datum waarop je een heroverweging kunt indienen. Uiterlijk om 17.00 uur moet jouw heroverweging zijn ingediend en in het bezit zijn van de afdeling P&O LTC.

Stap 5
Afhankelijk van de ingediende heroverwegingen staat de BCO-2 vooralsnog gepland op dinsdag 13 augustus. Tijdens deze BCO-2 worden deze besproken met de vakbonden.

Zicht op functie
In de BCO-1 is onder meer beoordeeld of LTC-medewerkers volgens de juiste transitiecode (TC) zijn ingedeeld en of medewerkers al op een nieuwe functie met TC 3 zijn ingedeeld. Laatstgenoemde optie is in dit stadium namelijk niet mogelijk. Ook is nagegaan of medewerkers niet onterecht worden benadeeld en of iedereen zoveel mogelijk zicht heeft op een functie. Verder is gekeken naar de wijze waarop het vPVP tot stand kwam en of er bijzonderheden waren. Tot slot kwam uiteraard het vervolgtraject ter sprake en werden afspraken gemaakt over vervolgbijeenkomsten.

Meer info
Heb je vragen over het voorlopige Personeelsvullingsplan (vPVP) van de reorganisatie LTC stap 4 of wil je meer weten over het vervolgtraject? Stuur dan een mail met jouw vragen naar dit e-mailadres. Voor nadere informatie kun je ook terecht op de speciale intranetpagina van de KMar rond de reorganisatie LTC stap 4. Daar vind je onder meer het formulier om een heroverweging in te dienen, uitleg over de transcodes en antwoorden op veel gestelde vragen.

Filmpje

Bekijk hieronder een informatief YouTube filmpje met een animatie van de BCO reorganisatie LTC stap 4.

Lees via deze link ons op 5 maart jl. gepubliceerde artikel met tekst en uitleg over de wijze waarop het reorganisatieplan LTC stap 4 de status van definitief reorganisatieplan bereikte en de volgende fase van personele implementatie kon starten.

Meer over:
WGREO
LTC