21 februari 2022

Talloze verzoeken om rekesthulp na uitspraak Centrale Raad

Tientallen leden die de Korte Officiers Opleiding volgden en nog niet zijn benoemd tot tweede luitenant namen de afgelopen week contact op met de MARVER. Zij vroegen ons om een tekst waarmee zij afhankelijk van hun specifieke situatie een rekest kunnen indienen of bezwaar kunnen aantekenen.

Ook veel al wél bevorderde leden verzochten ons om na te gaan of zij baat hebben bij het indienen van een rekest. Inmiddels hebben we de eerste rekesten gemaakt en zijn er afspraken met Defensie gemaakt over een centraal e-mailadres waar de rekesten kunnen worden ingediend. Het streven is om iedereen die ons gemaild heeft deze week van een rekest te voorzien.

Lees via deze link ons bericht op 10 februari over de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep, de hoogste rechter voor militairen, dat cadetten die de KOO hebben gevolgd, na de afronding hiervan, vóór de start van de Vaktechnische Opleiding moeten worden bevorderd tot tweede luitenant.

Meer over:
opleiding