26 oktober 2015

Referendum loonakkoord: ruime meerderheid tegen

De FNV wil dat het kabinet gehoor geeft aan de oproep van ruim 44.000 deelnemers aan pensioenfonds ABP om het loonruimte-akkoord te herzien. Dat zegt vicevoorzitter Ruud Kuin in reactie op de uitkomst van het door de FNV georganiseerde referendum over het akkoord. Een ruime meerderheid van 84 procent van de respondenten verwierp de keuze voor het realiseren van extra koopkracht voor 600.000 werknemers in de publieke sector ten koste van de pensioenopbouw bij het ABP van 2,8 miljoen ambtenaren. Een verslechtering die voor de huidige jongeren kan oplopen tot wel vijftien procent minder opgebouwd pensioen.

Om iedereen voldoende te informeren over de gevolgen van ‘de truc van Rutte’ en het door de FNV georganiseerde referendum zijn de afgelopen weken tweehonderd bijeenkomsten op werkplekken door het hele land gehouden, zo’n 100.000 informatiekranten uitgedeeld en talloze berichten verspreid via nieuwsbrieven, websites en sociale media.

44.000 ABP-deelnemers
Uiteindelijk maakten ruim 44.000 ABP-deelnemers gebruik van de digitale mogelijkheid om hun oordeel te geven over het loonruimte-akkoord dat het kabinet afgelopen zomer sloot met de ambtenarencentrales CNV, CMHF en Ambtenarencentrum. Van hen was 88 procent in actieve dienst binnen de publieke sector en 12 procent gepensioneerd. Een kwart van de respondenten (27 procent) was geen lid van een FNV-bond, maar stemde desondanks toch massaal tegen.

Duidelijk signaal
Ruud Kuin: ‘Van de stemmers is 84 procent het met ons eens: het loonruimte-akkoord deugt niet. Een duidelijker signaal kan niet worden afgegeven aan Rutte. In de geschiedenis van de FNV is dit de grootste opkomst bij een sectorale raadpleging van de afgelopen tientallen jaren. Ruim 44.000 mensen hebben in één week hun stem laten horen. Een geweldig resultaat, dat de politiek niet kan negeren. Het kabinet moet aan deze uitslag consequenties verbinden. Wij willen een akkoord zonder verslechteringen en zonder sigaren uit eigen doos! Het kabinet is aan zet, maar wij zullen contact opnemen, want we willen tot een oplossing komen.’

Veel media kozen ervoor in hun berichtgeving te benadrukken dat slechts 2 procent van de ABP-deelnemers aan het FNV-referendum had meegedaan. Er was dus 'weinig animo' voor geweest. Het dagblad Trouw trok op donderdag 22 oktober het perspectief wat breder en kwam tot een andere conclusie: 'FNV-referendum is toch geslaagd'.

Klik HIER om de analyse van dagblad Trouw te lezen.

Meer over:
C&R