24 mei 2018

Pas op de plaats voor KMar pilot adaptief aan de grens

De pilot van de KMar ‘adaptief aan de grens’ wordt totdat er nader overleg is gevoerd met de bonden in de wacht gezet. Dit zijn de werkgever en de bonden overeen gekomen. De MARVER dringt al langer aan op overleg over deze pilot. Hier geeft de werkgever nu eindelijk gehoor aan.

De KMar is bezig om 120 burgers in te gaan zetten bij de grensbewaking op de luchthavens. Zij worden ingezet op piekmomenten bij de eerstelijns controle om de wachtrijen te verkorten. Deze burgers worden na een zeer korte opleiding in dienst genomen bij de KMar met een contract van minimaal 8 uur in de week.

Veel weerstand
Bij de leden van de MARVER is veel weerstand tegen dit plan om meerdere redenen (lees hier ons eerdere artikel). Bovendien gaat het zonder overleg met de bonden doordrukken van een dergelijke pilot in tegen de afspraken die hierover met de minister zijn gemaakt. Dit heeft de MARVER, samen met andere bonden, duidelijk gemaakt in brieven aan de werkgever op 9 april en op 15 mei.

Met de toezegging om de pilot voorlopig te stoppen tot er overleg is gevoerd geeft de werkgever gehoor aan ons verzoek. Daarbij zal de werkgever al gedane toezeggingen voor een tijdelijke aanstelling aan nu in totaal 60 burgers, nakomen. Mocht het overleg ertoe leiden dat deze burgers niet voor de grensbewaking ingezet kunnen worden dan zal de werkgever dit oplossen, bijvoorbeeld door ander werk voor deze mensen te zoeken.

Snelle oplossing
De MARVER is zich zeker bewust van de capaciteitsproblemen bij de KMar en onderschrijft de noodzaak voor actie. Er dienen snel oplossingen te komen vooral voor de knelpunten die door onze leden in het hele land op dit gebied worden ervaren. Dit mag alleen niet betekenen dat de werkgever eenzijdig een pilot start die grote gevolgen heeft, zonder dit eerst met de vertegenwoordigers van het personeel te bespreken. Wij willen tot een goede oplossing komen waarbij alle partijen gebaat zijn en kijken dan ook uit naar het overleg hierover in de werkgroep Algemeen Personeelsbeleid (AP).

Meer over:
WGAP
C&R