3 november 2016

Overleg AOW-gat TK een aanfluiting

Op 2 november woonden honderden militairen en burgers in de Tweede Kamer het Algemeen Overleg bij over het AOW-gat. Helaas vertrokken zij drie uur later zwaar teleurgesteld uit Den Haag. Het hele overleg was een grote aanfluiting. De AFMP gaat, samen met de VBM en KVMO opnieuw proberen om via de rechter gelijk te halen, door een hoger beroep. Ook op die manier blijven wij strijden voor een eerlijke rechtvaardige oplossing voor die pakweg 16.000 militairen en burgermedewerkers met wachtgeld én een fors AOW-gat.

Foto: Anne-Marie Snels, woordvoerder namens de MARVER, tijdens de hoorzitting voorafgaand aan het AO

Opnieuw kwamen honderden militairen en burgers met een AOW-gat naar den Haag om het Algemeen Overleg (AO) van de Tweede Kamer (TK) commissie Defensie over het AOW-gat bij te wonen. Liefst drie zalen in de TK zaten woensdag 2 november bomvol, ook de CAOP trad op als gastheer voor leden van de AFMP, de MARVER en de VBM. Al die mensen waren hoopvol gestemd toen ze kwamen en vertrokken drie uur later zwaar teleurgesteld uit Den Haag.

Ook Asscher en Wiebes
Maar liefst drie bewindslieden kwamen opdraven voor het AO, naast minister Jeanine Hennis ook minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) en staatssecretaris Eric Wiebes (Financiën). Die laatste twee hadden wat mij betreft net zo goed thuis kunnen blijven. Ze wisten alleen maar aan te geven waarom wetgeving rond de RVU, die Defensie jaarlijks een forse fiscale boete oplegt, dit jaar liefst 176,5 miljoen euro, niét kon worden aangepast.

Bijzondere positie
Volgens minister Asscher kan deze regel niet worden aangepast. Hij zei: "De overheid kan geen uitzonderingen op de regels maken als dat beter uitkomt voor de overheid zelf”. Ook staatssecretaris Wiebes benadrukte dat er geen uitzondering kan worden gemaakt. De boete heeft volgens hem betrekking op de relatie tussen de werkgever en de Belastingdienst en niet op die tussen het (oud)-personeel en de Belastingdienst.
Overduidelijk bleek dat de bijzondere positie van de militair als het er écht op aankomt niets, maar dan ook helemaal niets, voorstelt. Wél de lasten, maar niet de lusten. Menig Kamerlid stoorde zich hier ook aan, wetten en regels moeten immers mensen dienen!

De TK was kritisch, maar…
Wat de oppositie, en vooral Raymond Knops van het CDA en Jasper van Dijk van de SP ook probeerden, het Kabinetsfront bleef gesloten. Deze twee partijen organiseerden vorige week de Hoorzitting over het AOW-gat waar zowel bonden als militairen en burgers overtuigend bewijs leverden en zij gooiden, goed voorbereid, veel in de strijd om in het AO een doorbraak te forceren.

Wanvertoning
SP'er Jasper van Dijk vond het optreden van de drie kabinetsleden een wanvertoning. "Asscher en Wiebes beperken zich tot het uitleggen hoe de wet werkt. Er is geen enkele beweging om tot een oplossing te komen voor die boete”, aldus Van Dijk. CDA'er Knops zei terecht “Is hier nou sprake van niet kunnen of niet willen? De minister wordt iedere keer teruggefloten door de rechter. Het Kabinet vertraagt, juridiseert en schuift vooruit”. Op zijn vraag waarom de minister foute informatie had aangereikt, de cijfers over de inkomensachteruitgang door het AOW-gat blijken in de praktijk veel hoger dan de cijfers die de minister de Kamer verstrekte, kreeg Knops geen duidelijk antwoord van de minister. Dat kreeg Van Dijk evenmin op zijn vraag of bij het Kunduz akkoord, waardoor de AOW in 2013 werd verhoogd, in het Kabinet nooit is stilgestaan bij de gevolgen van het AOW-gat voor militairen.

Onacceptabel
Ook andere Kamerleden waren kritisch, opmerkingen als schrijnend, Kafka, gênant, ontoereikend, onbevredigend, onacceptabel en onfatsoenlijk en doolhof waren niet van de lucht. Maar al die mooie woorden ten spijt komen PvdA en VVD, zij vormen immers het Kabinet, met geen enkele oplossing! Als de TK daadwerkelijk het AOW-gat voor defensiepersoneel wil oplossen, komen ze snel met moties, eisen ze hun budgetrecht op en blijven ze de komende weken niet 'op hun handen zitten' maar forceren een échte oplossing. Ook hun strijd is nog niet gestreden.

De maat was vol!
Minister Hennis beweerde met droge ogen dat zij tijdig maatregelen heeft getroffen om het AOW-gat voor defensiepersoneel op te lossen. De maat was voor mij helemaal vol toen de minister zich in allerlei bochten ging wringen en de bonden de schuld gaf van het feit dat er nog geen oplossing is voor het AOW-gat. Zij wilde graag onderhandelen, maar de bonden niet. Dat vond ik ronduit schandalig. Toen ben ik, samen met collega De Natris, demonstratief de zaal uitgelopen Dat werd me écht te gortig! Vier jaar lang hebben de bonden gepoogd te onderhandelen over het AOW-gat. Vier jaar lang wilde minister Hennis niet over de brug komen. Talloze rechtszaken voerden de bonden en wonnen die ook. De uitspraken zijn klip en klaar: door het beleid van de werkgever heeft defensiepersoneel met een AOW-gat een fors inkomensverlies, er is sprake van leeftijdsdiscriminatie. Nu wil Hennis ineens onderhandelen en heeft niks anders te bieden dan dat het geld uit de arbeidsvoorwaardenruimte moet komen. Terwijl wij, samen met de andere bonden, steeds hebben gezegd dat we dat niét doen. We zijn steeds héél duidelijk geweest waarom we dat niet willen!

A) Het Kabinet moet dit probleem oplossen. Zij hebben bij nieuwe wetgeving rond de AOW in 2013 volstrekt geen rekening gehouden met de bijzondere positie van de militair en het verplichte leeftijdsontslag.
B) We gaan het AOW-gat niét oplossen via het arbeidsvoorwaardengeld en de begroting van Defensie. De huidige voorlopige voorziening is al volledig betaald door actief dienend personeel, dat hebben we gedaan om schrijnende situaties op te lossen. Dat doen we niet nóg een keer.

Hoger Beroep
Wat we wel gaan doen? Samen met de VBM en de KVMO gaan wij wél in Hoger Beroep tegen de uitspraak van de rechtbank. Ook op die manier blijven wij strijden voor een eerlijke rechtvaardige oplossing voor die pakweg 16.000 militairen en burgermedewerkers met wachtgeld én een fors AOW-gat. De strijd gaat door, en is wat mij betreft nog lang niet gestreden. En ik reken opnieuw op al die mensen die de afgelopen tijd zéér terecht voor hun belang opkwamen!

Met strijdbare groet!

Anne-Marie Snels
Woordvoerder namens de MARVER, AFMP en FNV Overheid