16 februari 2016

Onzekere toekomst voor het Fonds Sociale Zorg

Voor veel oudere leden een begrip, voor veel jongere leden iets waar ze misschien nog nooit van hebben gehoord. Ondanks dat het Fonds Sociale Zorg al in 1959 is opgericht is het bestaan ervan nog niet bij alle leeftijdsgroepen geland. Met het werk wat de vele vrijwilligers van het fonds doen zijn zij een lichtpuntje in een alsmaar individualistischer wordende samenleving. De voortzetting van het werk is iets wat de laatste jaren steeds meer in gevaar komt. Het Fonds kan niet zonder vrijwilligers die iets willen betekenen voor hun (oud)collega’s. Het gebrek aan vrijwilligers is de reden voor grote zorgen over de toekomst van het Fonds Sociale Zorg.

Het Fonds Sociale Zorg (FSZ) is opgericht om sociale bijstand te verlenen aan leden van de Marechausseevereniging of hun nabestaanden. Dit kan bijvoorbeeld in financiële zin zijn omdat een collega, buiten eigen schuld om, in financiële problemen zit, maar ook persoonlijke steun voor hen die dat nodig hebben.

Hulpvraag
In de praktijk is gebleken dat de weg naar het FSZ geen makkelijke is om te vinden. In de afgelopen jaren van crisis zijn er ongetwijfeld (oud-)collega’s geweest die een financieel of sociaal steuntje in de rug wel konden gebruiken. Toch heeft het Fonds weinig aanvragen om steun mogen ontvangen het afgelopen jaar ondanks het zware weer waarin veel Nederlandse huishoudens in verkeren.

Wellicht is het een gebrek aan kennis over wat het Fonds voor u kan betekenen of de bereikbaarheid een drempel om contact op te nemen met het FSZ. Op onze website en in het verenigingsblad (pagina 35) zijn de contactgegevens te vinden van het bestuur van het Fonds Sociale Zorg als ook de ledenbezoekers. Daarnaast kunt u altijd bij één van uw contactpersonen van de MARVER-fractie in uw district vertrouwelijk informeren naar de mogelijkheden en het werk van het Fonds Sociale Zorg.

Ledenbezoekers
Het Fonds werkt niet alleen reactief maar ook proactief aan het bijstaan van (oud)collega’s. Door vele vrijwillige ledenbezoekers worden langdurige zieke (oud)collega’s en hoogbejaarde leden thuis bezocht en in de maand december wordt er nog wat extra aandacht aan hen besteed. Ook brengen de ledenbezoekers bij de uitvaart van leden een laatste groet namens Marechausseevereniging. Dit is soms zwaar maar ook vaak erg leuk en belonend werk en dat blijkt wel uit de vele bedankjes en hartelijke berichten die het Fonds en de vereniging bereiken namens al deze bezochte (oud)collega’s. Het contact met oud-collega’s van het Wapen doet hen zienderogen altijd erg goed.

Gebrek aan vrijwilligers
Na het vertrek van enkele ledenbezoekers in het afgelopen jaar heeft het FSZ hun posities nog niet kunnen invullen. Dit heeft tot gevolg gehad dat een groot aantal zieke collega’s en hoogbejaarde oud-collega’s niet het periodieke bezoek hebben ontvangen waar zij al jaren van hebben genoten. Het bestuur van het FSZ krijgt signalen van hen dat zij dit ernstig betreuren. Ook het bestuur van het FSZ betreurt dit in hoge mate. Zij heeft op vele manieren getracht nieuwe ledenbezoekers te vinden, maar helaas zijn tot op heden nog niet alle vertrekkende ledenbezoekers vervangen. Als we kijken naar de toekomst is de reële verwachting dat meerdere ledenbezoekers de leeftijd zullen bereiken dat zij niet meer alle bezoeken af kunnen leggen.

Grote zorgen over de toekomst
Het bestuur FSZ maakt zich grote zorgen over de continuering van de werkzaamheden. Vele oud-marechaussees en zieke (oud-)collega’s zijn ontzettend geholpen met het stukje persoonlijke aandacht wat zij krijgen van de vrijwilligers van het FSZ. Voor hen en ook voor u wanneer u ziek of op leeftijd bent doen deze vrijwilligers belangrijk werk. Zonder voldoende vrijwilligers staat het werk van het FSZ op losse schroeven en gaan wij een onzekere toekomst tegemoet.

Helpt u mee?
Het Fonds Sociale Zorg is op zoek naar mensen die zich willen inzetten voor collega’s en oud-collega’s, zieken en ouderen. Wij zoeken mensen die graag anderen helpen. Wij zoeken u!

Heeft u interesse in het werk van het FSZ of wilt u gewoon even iets meer weten over het Fonds, neemt u dan contact op met de Coördinator Zorg en Nazorg FSZ, Bert Tuenter (06-10120697) of één van de andere bestuursleden

Namens het bestuur FSZ,

Theo Wielens
voorzitter
telefoon: 053-5721060
e-mail: voorzitter@fondssocialezorg.nl