Toon Verberg columnist

Onregelmatig

We zijn er binnen de KMar aan gewend. Onregelmatig werken. Slechts enkele andere onderdelen binnen Defensie kennen een onregelmatig rooster. Helaas, want hierdoor is de defensiebrede wil om de toeslag voor onregelmatige diensten te verhogen naar meer marktconforme proporties niet al te groot. Deze verhoging zou dan ook eens gekoppeld kunnen worden aan een wat eerlijker systeem van het achteraf berekenen van deze toeslag. Hierdoor krijg je een toeslag die berekend is op de daadwerkelijk gewerkte onregelmatigheid en ook nog eens met een redelijke hoogte.

Toch is er iets of iemand binnen de werkgever Defensie die het gedeeltelijk eens is met dit voorstel. Althans, zo af en toe komt er eens iemand van DCHR de KMar binnen gewandeld met een rekenmachine op zak. Deze functionaris gaat dan eens bekijken hoe onregelmatig er precies gewerkt is. Uiteraard vindt deze functionaris altijd wat onregelmatigheden in de onregelmatigheid. Want ja, de KMar zit niet heel ruim in het personeel, dus er verschuift wel eens een dienst. Als je dan achteraf de punten gaat berekenen op basis van de gewerkte onregelmatigheid en je vergelijkt deze met de punten uit het basisrooster, dan zit daar soms wat licht tussen. Dat is inherent aan het systeem van het vooraf toekennen van de toeslag, op basis van het vastgestelde basisrooster. Einde verhaal zou je denken…

Vreemd genoeg wekt DCHR dan altijd de suggestie dat personeel de teveel verkregen onregelmatigheidstoeslag moet teruggeven. DCHR doet eens wat herberekeningen en stelt dan zonder blikken of blozen dat er moet worden teruggevorderd. Ja, het is slecht gesteld met de kennis van het AMAR binnen DCHR. Het geheugen is ook niet al te best, want ieder jaar loopt er weer een functionaris van DCHR door de KMar heen met hetzelfde verhaal. Het is iedere keer weer te hopen dat er collega’s in de buurt zijn die voldoende in staat zijn om DCHR naar rechts te richten.

Ik heb het hier vaker geschreven. Weet wat je rechten zijn. Accepteer niet zomaar maatregelen die tegen jou of jouw medewerkers genomen worden. Ook als een maatregel logisch lijkt. Toeslag voor onregelmatigheid achteraf berekenen klinkt immers logisch, maar dat is niet hoe het is afgesproken. Verdiep je in het AMAR. Stel bij twijfel vragen aan onze afdeling IBB.

En DCHR, de laatste twee letters staan voor Human Resources. Één van de basisbeginselen van HR: Mensen vormen binnen een organisatie geen kostenpost, maar zijn activa. Handel daar eens naar. Wil DCHR liever de toeslag onregelmatige dienst achteraf berekenen? Prima. Vraag de HDP er eens naar. Wellicht kan hij eens wat voorstellen.