28 juli 2023

Nieuws rond nieuwe C-KMar

Zoals iedereen gisteren in De Telegraaf heeft kunnen vernemen is de minister van defensie voornemens om mevrouw Roelofs aan te stellen als commandant Koninklijke Marechaussee. Een gerucht dat al reeds binnen de KMar rond ging.

Allereerst vinden we het jammer dat de medewerkers van de Koninklijke Marechaussee dit “nieuws” op deze wijze vanuit de media hebben moeten vernemen. Zonder context, zonder boodschap vanuit de KMar en Defensie zelf. Dit is het gevolg van een gepubliceerd stuk van de Koninklijke Vereniging van Marine Officieren, welke door De Telegraaf is opgepikt. Wat de drijfveren ook zijn van deze vereniging voor officieren van de Marine om dit nieuws over een commandant van de Koninklijke Marechaussee nu naar buiten te brengen, het feit is dat hiermee niet alle informatie en nuances zijn gedeeld over de benoeming van mevrouw Roelofs. De beeldvorming die hierdoor ontstaat is zeker niet in het belang van de Koninklijke Marechaussee en de mensen die er werken.

De MARVER is vanzelfsprekend ook op de hoogte van de benoeming van mevrouw Roelofs. Dit voor een overbruggingsperiode van 2 jaar. Natuurlijk vinden ook wij de constructie verre van ideaal en is het duidelijk een noodgreep. Los van het feit dat wat ons betreft de huidige plaatsvervangend en waarnemend commandant KMar, de generaal Roger Costongs, geschikt zou zijn als C-KMar. Ook wij vinden dat de Koninklijke Marechaussee en haar medewerkers een commandant uit eigen gelederen zou verdienen. Een militair. We beseffen echter ook dat dit door diverse omstandigheden op dit moment niet mogelijk is of er op zijn minst niet voor gekozen is. Dat heeft te maken met diverse afwegingen. Wellicht ook soms persoonlijke afwegingen van betrokken personen. Maar zeker de lange termijn is ook van belang. We willen immers ook in de toekomst een C-KMar uit eigen gelederen. Daarvoor kan het nodig zijn nu even 2 jaar pas op de plaats te maken. Niet goed natuurlijk, en daarom moeten we in overleg met defensie om te bezien hoe we dit soort situaties in de toekomst gaan voorkomen. Het doet immers ook geen recht aan alle officieren die de functie van C-KMar ambiëren.

Voor het grootste deel van de medewerkers is het vooral van belang of ze gewoon hun werk kunnen doen. Met plezier. Dat zien wij niet veranderen met de benoeming van mevrouw Roelofs, die zich vooral met de bestuurlijke kant van de KMar zal bezighouden. We hebben nog steeds meerdere generaals die als geen ander weten wat het werk inhoudt en zich daar ook mee zullen bemoeien. Het is al enige tijd geleden dat we een commandant of bevelhebber van de KMar hadden die als een soort alleenheerser bepaalde wat er gebeurde. De KMar wordt geleid door een team. Net zoals men op de werkvloer werkt in teams. Dat is de kracht van de KMar.

We zien in elk geval de meningenmachine alweer draaien. Niet in de laatste plaats op “sociale” media. Soms zien we mensen dingen schrijven en denken we: “Wat nou als dit over jou geschreven zou worden? Hoe zou je dat zelf vinden?” We hebben het hier wel over mensen. Misschien goed om de mensen die het betreft ook normaal te behandelen. We begrijpen het als men een horizontaal instromende burger als C-KMar niet waardig genoeg vindt voor de Koninklijke Marechaussee en daar emoties bij voelt, maar het is net zo min marechausseewaardig om iemand die je niet kent op basis van voornamelijk vooroordelen, emoties en halve feiten de grond in te boren. We zijn het ook niet eens met de wijze van benoemen, maar zullen mevrouw Roelofs met een open blik en zonder vooroordelen tegemoet treden. Ogen op de bal en niet op de vrouw.