1 juni 2022

Nadere tekst & uitleg over avw-resultaat Defensie

De Defensiebonden en staatssecretaris Van der Maat van Defensie bereikten op 31 mei een arbeidsvoorwaardenresultaat voor het defensiepersoneel voor 2021 t/m 2023. Highlights van dit resultaat zijn salarisverhogingen met een totaaleffect over drie jaar van 8,5%, een eenmalige uitkering van 1.750 euro voor alle medewerkers, een nieuwe loontabel voor militairen waardoor veel militairen er in salaris op vooruit zullen gaan en een verbetering van de tegemoetkoming voor het woon- werkverkeer. Omdat je ongetwijfeld nieuwsgierig zult zijn naar alle ins & outs van het resultaat, vind je hieronder diverse links, met als eerste het onderhandelaarsresultaat 2021-2023 waarin alle maatregelen en afspraken zijn opgenomen en vervolgens links naar de bijlagen met specifieke onderdelen en uitwerkingen van het resultaat.

Binnenkort komt het Hoofdbestuur van de MARVER nog met een uitgebreidere appreciatie van de gemaakte arbeidsvoorwaardenafspraken. De MARVER zal samen met de andere defensiebonden en de werkgever gezamenlijk het land ingaan om het defensiepersoneel te informeren. Daarnaast zullen wij natuurlijk ook onze eigen achterbanraadpleging houden. We laten je snel nog precies weten hoe jij straks jouw oordeel kunt geven over dit arbeidsvoorwaardenresultaat!

LINKS

Onderhandelaarsresultaat 2021-2023

Opleidingstabel

Nieuwe salaristabel militairen

Transitietabel

Overgangsbeleid

Salaristabel burgers

PTOW

Organisatieontwikkeling

Meer over:
AVW