26 februari 2020

MARVER weerspreekt beschuldiging etnisch profileren

De MARVER heeft met verbazing kennis genomen van de bewering van twee mensen en maatschappelijke organisaties dat medewerkers van de Koninklijke Marechaussee zich schuldig zouden maken aan etnisch profileren. “De platte beschuldigingen van structureel racisme en discriminatie aan het adres van deze medewerkers zijn schokkend,” zo vindt MARVER-voorzitter Sven Schuitema.

Schuitema reageert hiermee op het nieuws dat twee burgers en enkele maatschappelijke organisaties naar de rechter stappen, omdat de Koninklijke Marechaussee zich zou bezondigen aan etnisch profileren.
“Deze organisaties gaan er aan voorbij dat er voor het opnemen van etniciteit in risicoprofielen voor grensbewaking een objectieve rechtvaardiging bestaat,” benadrukt Schuitema. “Zo is het onder meer de taak van de Koninklijke Marechaussee om illegale immigratie op reisroutes vanuit landen in Afrika te stoppen. Kijkend naar de bevolkingssamenstelling in deze landen is het objectief gerechtvaardigd om bij controle van groepen passagiers op deze reisroutes etniciteit op te nemen in het risicoprofiel. Met deze objectieve rechtvaardiging is er geen sprake van etnisch profileren, zo blijkt uit de definitie die Amnesty International zelf hanteert.”

Integer
Deze organisaties blazen nogal hoog van de toren om aandacht te krijgen voor hun standpunt, zo vindt Schuitema. “We vinden het teleurstellend dat vooraanstaande organisaties op deze wijze aandacht vragen voor hun standpunt in hun ondersteuning aan twee mensen. Op de Nederlandse luchthavens passeren jaarlijks rond de 75 miljoen passagiers. Wij zijn ervan overtuigd dat de KMar-medewerkers deze passagiers in bijna honderd procent van de gevallen integer en correct benaderen of controleren.”
Overigens noemt Schuitema het ‘niet meer dan gezond’ dat je in een democratische rechtsstaat het gezag ter discussie kunt stellen. “Maar dit dient dan te gebeuren op basis van concrete inhoud en goede argumenten. De ongefundeerde beschuldigingen dragen niet bij aan een dialoog, maar zorgen juist voor polarisatie.”