7 september 2017

MARVER leeft mee met getroffenen orkaan Irma

De Marechausseevereniging heeft geschokt kennis genomen van de verwoesting die de orkaan Irma heeft aangericht op Sint Maarten. De eerste indruk is dat een groot deel van het eiland is verwoest. Ook op Saba en Sint Eustatius is schade. We kunnen alleen maar hopen dat er niet meer slachtoffers zijn te betreuren, maar dat zou gezien de verwoesting een wonder zijn. De Marechausseevereniging leeft mee met alle mensen die getroffen zijn.

In het gebied zijn ook collega’s van de Koninklijke Marechaussee werkzaam. Vaak wonen zij daar ook met hun gezinnen. Zij zijn daardoor niet alleen hulpverlener ter plaatse, maar ook slachtoffer van dit natuurgeweld. Onze gedachten gaan ook zeer naar hen uit. We hopen dat zij allen ongedeerd zijn. De eerste (informele) berichten geven in elk geval de indruk dat de collega’s ongedeerd zijn.

Gezien de enorme verwoesting is het niet ondenkbaar dat ook deze collega’s ernstige materiële schade hebben opgelopen. Op dit moment is het nog te vroeg om daar een goed beeld van te krijgen, maar ook wij proberen dit zo goed mogelijk in kaart te brengen. Daar waar collega’s niet via reguliere wegen ondersteund kunnen worden (Defensie, verzekeringen, hulpinstanties) en als gevolg van dit natuurgeweld in financiële problemen komen, is er voor de leden van de MARVER een mogelijkheid om beroep te doen op het Fonds Sociale Zorg (FSZ) van de MARVER. Het FSZ staat tevens in nauw contact met de Stichting van Houten om ook niet-leden van de MARVER in schrijnende situaties ondersteuning te bieden. We volgens de situatie op de voet en zullen doen wat we binnen onze mogelijkheden kunnen.