28 januari 2019

Marechaussees zeggen NEE tegen onregelmatigheid

Het loonstrookje van marechaussees in januari bevatte een vervelende verrassing. Opeens zou de toelage onregelmatige dienst vallen onder het duurdere bijzondere tarief. Het is al twijfelachtig of dit correct is, maar het maakt ook weer eens pijnlijk duidelijk voor welke fooi marechaussees bij nacht en ontij aan het werk zijn. Voor veel marechaussees was dit dan ook de druppel die de reeds volle emmer deed overlopen.

Tientallen marechaussees in het zuiden van Nederland hebben een verzoek ingediend om voortaan alleen nog op regelmatige tijden te werken. Hoewel we beseffen dat zo’n verzoek geen kans maakt, begrijpt de MARVER dit verzoek volledig. Onregelmatige diensten leveren grote gezondheidsrisico’s op en hebben een grote negatieve invloed op de privélevens van marechaussees. Daar tegenover staat een schamele vergoeding.

Vergoedingen voor onregelmatige diensten liggen elders in de markt, zoals bij de politie, fors hoger. Het is één van de redenen dat veel marechaussees overstappen naar de politie. De Koninklijke Marechaussee loopt leeg waardoor de taakuitvoering steeds verder onder druk komt te staan. Dit ondanks de keiharde inspanningen van de leiding van de Koninklijke Marechaussee om personeel binnen te houden en nieuwe mensen op te leiden.

Het is dan ook een duidelijk signaal aan de minister en staatssecretaris van Defensie om nu eens echt wat aan de toelage onregelmatige dienst te doen. De MARVER pleit al jaren voor een marktconforme toelage in plaats van de huidige afkoopsom die slechts als fooi getypeerd kan worden: voor zo’n 80,- tot 150,- euro worden marechaussees verwacht om 24/7 op te komen draven. Dat is niet meer houdbaar. Ook het aanbod van de minister om deze toeslag met 20 procent te verhogen vonden onze leden veel te mager.

We begrijpen het dan ook als meer marechaussees in het land een verzoek zullen indienen om geen onregelmatige diensten meer te werken. Het is voor veel marechaussees een laatste strohalm. Als de minister niet over de brug komt, dan is te voorzien dat meer marechaussees de organisatie zullen verlaten. Met de zomervakantie en een dreigende Brexit voor deur is dit zeker geen positieve ontwikkeling!

Meer over:
GVW
salaris