22 februari 2019

Maak bezwaar tegen de TOD in het bijzondere tarief!

In januari werden wij verrast door het feit dat Defensie de TOD plotseling verrekende onder het bijzondere tarief. Uiteraard heeft de Marechausseevereniging dit direct aangekaart bij de werkgever. Naar onze mening is de Wet Loonbelasting niet gewijzigd op dit punt, dus behoort de TOD nog steeds onder het normale tarief te vallen. Net als alle jaren hiervoor en net als bij de politie gebruikelijk is.

We hebben Defensie in de gelegenheid gesteld om deze fout te herstellen. Helaas heeft Defensie dit tot nu toe niet gedaan. In de top is er vreemd genoeg verdeeldheid op dit punt. Ook wordt er aangegeven dat je de te veel betaalde belasting toch wel terugkrijgt met je belastingaangifte. Hieruit blijkt dat men het in de top van Defensie nog steeds niet begrijpt.

We vragen ons af of ze echt wel luisteren naar het personeel of dat ze vanuit een ivoren toren doen wat ze denken dat goed is. Het personeel wil zijn geld niet pas een jaar later ontvangen. Men wil het nu! De TOD is al een belachelijk lage fooi en als je ook nog eens meer dan een jaar moet wachten op een deel daarvan, dan is dat weer een teleurstelling. Los van het feit dat de Belastingdienst intussen rente krijgt over het geïnde bedrag.

Print uit en verstuur
Om Defensie op andere gedachten te brengen roepen we onze leden op bezwaar te maken tegen het onderbrengen van de TOD in het bijzondere tarief. Mocht Defensie aangeven niets te kunnen met dit bezwaar, dan hebben ze de plicht het bezwaar door te zenden naar de juiste instelling binnen de overheid.

Klik hier voor een modelbezwaarschrift. Voorzie dat vervolgens van je gegevens, print het uit en stuur het binnen een week via de interne post naar

  • MPC 40A
  • Postbus 90090
  • 3509 AB Utrecht.
Meer over:
AVW