2 augustus 2023

Let op je klikmaand

Recent zijn er enkele zaken binnengekomen van leden bij wie de klikmaand is gewijzigd zonder dat er een periodiek is toegekend. Het gaat om militairen die vorig jaar na voltooiing van de MWO zijn bevorderd tot tweede luitenant en daarna de VTO zijn gaan volgen. Bij de plaatsing op functie na voltooiing van de VTO is ineens besloten de klikmaand van september in juli te wijzigen. De betreffende militairen zijn per 1 januari 2023 echter niet in de opleidingstabel geplaatst (ze waren namelijk al tweede luitenant en bezig met de VTO), maar in de gewone salaristabel.

Naar onze mening mag de klikmaand in zo’n geval niet gewijzigd worden en hebben de militairen in september gewoon recht op een periodiek. We zullen voor deze leden bezwaar maken tegen hun loonstrook. Is de klikmaand ook bij jou gewijzigd zonder toekenning van een periodiek? Stuur dan een mail naar onze afdeling individuele belangenbehartiging, zodat we kunnen kijken of er bezwaar gemaakt moet worden.

Meer over:
opleiding