14 januari 2022

KMar wijzigt eenzijdig jouw rechtspositie bij dienstreizen

De medezeggenschapscommissie LTC (MC LTC) heeft jullie geïnformeerd over het feit dat jullie werkgever plotseling een andere uitleg geeft aan jullie rechtspositie rond dienstreizen. Deze uitleg kwam zonder dat hierover overleg is gevoerd met de MC LTC. De MARVER deelt de mening van deze medezeggenschapscommissie dat dit overleg had moeten worden gevoerd. Sterker nog, gezien de uitleg die nu aan de rechtspositie wordt gegeven, had dit ook met onze bond moeten gebeuren. Dit heeft de werkgever echter nagelaten.

Inmiddels hebben wij jullie werkgever hierop aangesproken, maar deze blijft vasthouden aan een andere uitleg van de rechtspositie per 17 januari 2022. Wij willen jullie op het hart drukken om volgens het advies van de MC LTC te handelen: declareer zoals je altijd deed en teken bezwaar aan als de declaratie wordt afgewezen. Ben je lid van de MARVER? Dan kunnen wij je helpen bij het formuleren van dit bezwaar. Neem hiervoor contact met onze afdeling individuele belangenbehartiging via onze ledenapp of via deze contactpagina.

Knellende regelgeving

De huidige rechtspositie rond dienstreizen wordt al sinds 1996 op dezelfde wijze uitgevoerd. Door een andere manier van werken binnen de Koninklijke Marechaussee (IGO) ziet de MARVER ook dat deze regelgeving knelt. Om hiervoor een oplossing te vinden, hebben wij al in 2016 een brief gestuurd aan Defensie. Aan deze brief heeft Defensie geen gevolg gegeven. Kennelijk kon de KMar de andere werkwijze op basis van de huidige rechtspositie vormgeven. Wij vinden het dan ook vreemd dat jouw werkgever bijna 6 jaar later de regelgeving alsnog eenzijdig anders uitlegt, omdat deze begint te knellen. Dit is onbestaanbaar en naar onze overtuiging onrechtmatig.

Graag in gesprek
Opmerkelijk genoeg beroept de KMar zich op een uitspraak van de Centrale Raad in een zaak bij de Nationale Politie, een organisatie waar mensen een andere rechtspositie hebben. Wij staan er overigens volledig voor open als de KMar en Defensie de rechtspositie van politiemensen ook van toepassing willen laten verklaren op marechaussees, zeker als het gaat om het salaris en de toelagen. Daarover gaan wij dan graag in gesprek. We wachten op een uitnodiging!