Toon Verberg columnist

Keuzes

Keuzes. We maken ze allemaal. Iedere dag. Soms automatisch en bijna ongemerkt en soms weloverwogen en zeer bewust. Keuzes van nu hebben vaak invloed op de mogelijkheden aan keuzes in de toekomst. Als ik nu een andere auto koop, dan kan ik dit jaar niet op vakantie. In elk geval niet met een onderofficierssalaris. Èn een auto kopen én op vakantie gaan zou een onverstandige keuze zijn. Het zou in elk geval mijn keuze beperken in wat ik de rest van het jaar nog op mijn boterham kan smeren. Als ik dan zelfs nog brood kan kopen. Allemaal heel logisch volgens mij, maar toch lijkt men er in het Haagse anders over te denken.

Zo vond de politiek het een prima idee om in 2010 te bezuinigen op Defensie en dus ook op de Koninklijke Marechaussee. Deskundigen vonden dat toen al een onverstandige keuze. Rusland en terrorisme werden toen ook al als dreiging gezien. In 2015 zag de wereld er ‘opeens’ heel anders uit. De politiek maakte vervolgens de keuze om de Koninklijke Marechaussee in te zetten voor de beveiliging van objecten en het uitbreiden van de grenscontroles aan de oost- en zuidgrens. Alleen, zoals gezegd, hebben keuzes uit het verleden invloed op toekomstige keuzes. Je kan niet op vakantie én een andere auto kopen. Tenzij je kennelijk dus denkt volgens de Haagse methode.

Zo kan het gebeuren dat de Koninklijke Marechaussee overal wordt ingezet zonder dat er een duidelijke keuze wordt gemaakt in wat er niet meer kan. Nou ja, de keuze is gemaakt om het personeel gewoon meer te belasten. Lekker makkelijk, maar zeer onverstandig en asociaal. Zo voer je op Schiphol bijvoorbeeld een zomerregeling in waar een flink aantal beperkingen in staat voor het personeel. Als het inderdaad warm zomerweer zou zijn in alle maanden dat de zomerregeling geldt, dan zijn de zorgen over klimaatverandering de afgelopen jaren wel erg genuanceerd naar buiten gebracht. Maar zo koop je dus een andere auto en ga je in hetzelfde jaar ook nog op vakantie. Dat de auto een barrel is en na een maand van ellende uit elkaar valt en de vakantie door de jaarlijks terugkerende en welbekende sprinkhanenplaag moet worden afgebroken maakt kennelijk niet uit.

Zal je ook net zien, kom je terug van een in duigen gevallen vakantie, sta je nog een uur in de rij voor de paspoortcontrole op Schiphol. Het enige positieve is dat jij nog op vakantie bent geweest. De marechaussee in de grensbalie heeft al in geen tijden vakantieverlof gehad. Gelukkig zijn er partijen die de minister eens goed over de rijen op Schiphol hebben bevraagd in het vragenuurtje van de Tweede Kamer. Paradoxaal genoeg zijn het de partijen die medeverantwoordelijk zijn voor de bezuinigingen op Defensie in 2010. Zouden ze geleerd hebben van hun verkeerde keuzes? Ik blijf sceptisch. Ze spreken de minister aan op de gevolgen van keuzes die ze zelf gemaakt of gesteund hebben. Verwarrend. Openlijk excuses aanbieden voor de eerder gemaakte domme keuzes was misschien beter geweest. In elk geval eerlijker. Ik heb hun keuzes in elk geval goed onthouden. Dat wordt nog wat als ik weer moet kiezen in het stemhokje…