27 oktober 2015

Kabinet en FNV in overleg over loonruimte-akkoord

Het kabinet heeft vandaag de FNV en alle andere betrokken partijen uitgenodigd voor overleg over de verdere invulling van het loonruimte-akkoord. Dat gebeurde nadat het Gerechtshof Den Haag uitspraak had gedaan in het hoger beroep dat de FNV mede namens de Marechausseevereniging had aangespannen tegen het zogenaamde loonruimte-akkoord.

Dat akkoord werd afgelopen zomer door het kabinet afgesloten met drie kleinere ambtenarencentrales en voorziet in een eenmalige uitkering van € 500 en een structurele loonsverhoging van 5,05 procent voor 2015 en 2016. De MARVER heeft grote moeite met dit akkoord, aangezien de loonsverhoging voor de helft bestaat uit geld dat de werkgever anders had geïnvesteerd in de pensioenvoorzieningen van het personeel (‘sigaar uit eigen doos’).

MARVER-voorzitter Ton de Zeeuw: ‘Zoals bekend is de MARVER aangesloten bij de enige ambtenarencentrale die het loonakkoord niet heeft ondertekend – die van de FNV. Daardoor zijn wij ook nauw betrokken bij alle inspanningen van de FNV om het loonakkoord alsnog van tafel te krijgen. Op donderdag 1 oktober verloren we helaas het door ons aangespannen kort geding. Vandaag, dinsdag 27 oktober, hebben we ook in hoger beroep geen gelijk gekregen.’

Volgens het Gerechtshof Den Haag is het akkoord wel degelijk door open en reëel overleg met de vakbeweging tot stand gekomen en is het dus niet mogelijk het akkoord om die reden ongeldig te verklaren. Volgens vicevoorzitter van de FNV Ruud Kuin, moet er goed gekeken worden naar de gevolgen van deze uitspraak: ‘Wij gaan de uitspraak goed bestuderen en kijken wat de consequenties zijn voor de wijze van overleggen in de polder.’, aldus Ruud. ‘Deze uitspraak verandert overigens niets aan ons standpunt over de inhoud van deze deal. Deze deal verslechtert het ABP-pensioen tot wel 15%, dit kan echt niet.’

De FNV noemt het verstandig dat het kabinet na de uitspraak besloten heeft alle betrokken partijen bijeen te roepen voor overleg over de verdere invulling van het loonruimte-akkoord. Kuin: ‘De ontwikkelingen binnen de pensioenwereld en de onrust daarover binnen de publieke sector geven daar alle aanleiding toe.’

Meer over:
C&R
BVJ