15 februari 2024

Declareer nu voor het duurzaamheidsbudget

Zoals je ongetwijfeld hebt gehoord of gelezen, is in het kader van het arbeidsvoorwaardenakkoord 2024 de afspraak gemaakt dat je als defensiemedewerker eenmalig gebruik kunt maken van een duurzaamheidsbudget van 1000 euro netto. De concrete mogelijkheid om jouw declaraties voor de verduurzaming van jouw (huur)woning of de aanschaf van een fiets en/of computer te kunnen indienen, liet echter wat langer op zich wachten. Vanaf nu kun je deze definitief doorgeven via Selfservice.

Graag leggen we je uit waar en hoe je jouw declaratie(s) moet doorgeven. Na aanschaf van de goederen kun je deze indienen via Selfservice. Ga hiervoor naar de Selfservice-applicatie Declaraties, selecteer vervolgens als hoofdcategorie ‘Cafetariamodel’ en kies tenslotte voor de kostencategorie ‘duurzaamheidsbudget’. Denk er bij jouw declaraties aan dat je een factuur op naam en een betalingsbewijs meestuurt.  Let op! Facturen of bonnen met een datum vóór 1 januari van dit jaar kun je niet declareren.
Via deze intranetlink kun je lezen welke specifieke uitgaven onder het duurzaamheidsbudget vallen. En hier vind je op het intranet achtergrondinformatie over dit budget voor 2024.

Reservisten

We hebben inmiddels begrepen dat Defensie niet van plan is om het duurzaamheidsbudget te verstrekken aan reservisten. Wij zijn het niet eens met de uitsluiting van reservisten. We hebben al een procedure bij de rechtbank lopen over het cafetariamodel voor reservisten en zijn voornemens om over het verstrekken van het duurzaamheidsbudget ook een procedure tegen Defensie aan te spannen.
Ben jij reservist en wil je aanspraak maken op het duurzaamheidsbudget? Klop dan aan bij onze afdeling individuele belangenbehartiging, zodat wij voor jou aan de slag kunnen. Stuur hiervoor een mailtje naar dit e-mailadres.