20 juli 2023

'Ik doe mijn vrijwilligerswerk als ledenbezoeker met veel plezier'

Na een lange KMar-loopbaan is de 73-jarige Bram Bliek inmiddels 18 jaar met LOM. Sindsdien is hij als niet actief dienend lid van onze vereniging ledenbezoeker namens het Fonds Sociale Zorg in de provincie Zeeland. In een interview vertelt hij over zijn werk als ledenbezoeker en zijn lidmaatschap van onze vereniging.

Je bent sinds 1 mei 1969 MARVER-lid. Weet je nog hoe je destijds lid werd?
Ja, tijdens een voorlichtingsbijeenkomst op mijn opleidingscentrum schreef ik me in als MARVER-lid. Alle jonge collega’s sloten zich aan, omdat dit toen de normaalste zaak van de wereld was. Ik wist nog niet wat de vereniging precies voor mij kon betekenen. Dat besef kwam pas later.  

Wanneer ging je de meerwaarde van onze vereniging ervaren?

Begin jaren zeventig sloot ik me als lid aan bij het afdelingsbestuur van de MARVER in Zeeland. Zo raakte ik automatisch betrokken bij alles wat de vereniging voor leden kan betekenen. Dit bestuurswerk deed ik ongeveer tien jaar. Ik leerde dat de MARVER zich niet alleen inspant voor de arbeidsvoorwaarden en rechtspositie van leden, maar ook op sociaal gebied veel kan betekenen voor actieve en niet actief dienende collega’s. Zo verleent het FSZ van de MARVER sociale zorg en financiële bijstand aan leden of hun nabestaanden.

Hoe werd je 18 jaar terug ledenbezoeker van het FSZ in Zeeland?

Een collega die dit vrijwilligerswerk al jarenlang in Zeeland deed, vroeg al langer of ik het stokje van hem wilde overnemen. Ik antwoordde hem dat ik dat wilde doen zodra ik met LOM ging. Uiteindelijk werd ik een half jaar na mijn LOM ledenbezoeker van het FSZ in Zeeland. Sindsdien breng ik samen met mijn vrouw in deze provincie bezoeken aan oudere, niet actief dienende leden en aan weduwen van overleden collega’s. Dit doen wij vooral aan het eind van het jaar, rond Sinterklaas en de kerstdagen. 

Kun je uitleggen hoe waardevol deze bezoeken zijn?

Oudere leden hechten er veel waarde aan om mij en mijn vrouw verhalen over hun vroegere KMar-loopbaan te vertellen. Zij vinden het fijn om zo het vertrouwde KMar-gevoel naar boven te halen. Maar ook weduwen van overleden leden waarderen het zeer dat zij tijdens ons bezoek hun herinneringen en verdriet kunnen delen.

Hoe lang wil je nog actief blijven als ledenbezoeker?
Vooralsnog doen mijn vrouw en ik dit vrijwilligerswerk in Zeeland met veel plezier. Maar ook gezien mijn leeftijd zou het fijn zijn als ik het stokje op enigszins korte termijn aan iemand kan doorgeven. Dit zou een niet actief dienend lid uit Zeeland moeten zijn, omdat dit voor te bezoeken NAD-leden en weduwen vertrouwt aanvoelt en dit natuurlijk ook logistiek handig is. Een voordeel is dat deze provincie niet zo groot is, waardoor je als ledenbezoeker niet heel veel bezoeken hoeft af te leggen.

Dit interview is gepubliceerd op de achterpagina van de op 14 juli verschenen editie van ons ledenmagazine Interventie. De volledige uitgave van Interventie kun je ook lezen via onze website en ledenapp.

Meer over:
Vereniging