17 augustus 2023

Hersteloperatie reiskosten

Met ingang van 1 juli 2022 is er sprake van een nieuwe tegemoetkoming woon-werkverkeer. Omdat deze tegemoetkoming pas in december vorig jaar daadwerkelijk is ingevoerd, vonden in die maand en in mei van dit jaar nabetalingen plaats. Onlangs liet Defensie ons en de andere bonden weten dat de nabetalingen niet in alle gevallen goed zijn berekend. Hierdoor kregen sommige collega’s geen of te weinig nabetaling, terwijl anderen juist een te hoog bedrag ontvingen. Defensie heeft inmiddels aangekondigd dat het herstel van de foutieve berekeningen, in de vorm van een nabetaling of een terugvordering, deze maand plaatsvindt.

Naar verluidt zou het in een aantal gevallen gaan om een substantieel bedrag van meer dan € 250,-. Samen met de andere bonden vroeg de MARVER daarom aan Defensie om pas op de plaats te maken en de inhoudingen op te schorten. Volgens Defensie was een opschorting echter niet meer mogelijk. Wij vinden dat de tegemoetkoming woon-werkverkeer alleen bij jou kan worden teruggevorderd als je redelijkerwijs kon beseffen dat de nabetaling te hoog was. We hebben de indruk dat Defensie zich hiervan geen rekenschap heeft gegeven.

Word jij geconfronteerd met een terugvordering van reiskosten? Neem dan contact op met onze afdeling individuele belangenbehartiging via dit e-mailadres. Wij kunnen voor jou onderzoeken of het zinvol is om bezwaar aan te tekenen tegen jouw loonstrook. Tot slot wijzen wij je er graag op dat je gebruik kunt maken van het aanbod van Defensie om een betalingsregeling te treffen.

Meer over:
AVW