5 juni 2024

Heb jij juridische bijstand nodig op jouw buitenlandse standplaats?

Sociale partners spraken recent met elkaar af om in het buitenland geplaatste militairen juridische bijstand te bieden als zij bijvoorbeeld problemen krijgen met de verhuurder van hun woning daar of als zij of hun gezinsleden ergens aansprakelijk voor worden gesteld. Met deze door het Dienstencentrum Internationale Ondersteuning Defensie (DCIOD) te verlenen bijstand kwamen zij tegemoet aan de wens van deze militairen om te worden ontzorgd bij het aangaan van een huurcontract. Vooralsnog lijkt deze ondersteuning echter niet echt van de grond te komen.

Foto: Mediacentrum Defensie

In verschillende landen gestationeerde Nederlandse militairen vroegen het DCIOD de afgelopen tijd om ondersteuning bij problemen rond de huur van huisvesting op hun standplaats. Zij raakten bijvoorbeeld in conflict met hun verhuurder en hadden daarom een dringende behoefte aan juridische bijstand. Helaas bleef adequate bijstand vanuit het DCIOD op dit gebied in veel gevallen achterwege.

Werd je als in het buitenland gestationeerd MARVER-lid recent geconfronteerd met huurproblemen en klopte je daarna vergeefs bij het DCIOD aan voor hulp? Neem dan voor steun en advies contact op met onze afdeling individuele belangenbehartiging via dit e-mailadres.

Meer over:
buitenland