3 november 2016

Han Busker Kandidaat-voorzitter FNV

Voormalig MARVER-voorzitter Han Busker wordt door het algemeen bestuur van de FNV voorgedragen als kandidaat voor het voorzitterschap van de vakbond. Busker is momenteel als dagelijks bestuurder verantwoordelijk voor onder meer zorg en pensioenen.

Zelf zegt Busker hierover: ‘De afgelopen jaren heb ik bij de politie ervaren hoeveel dingen we voor elkaar kunnen krijgen door samen in actie te komen voor onze eisen: meer mensen om het werk te doen, een respectvolle behandeling van de mensen op de werkvloer en een betere beloning. En ik heb daarbij ook gemerkt dat je pas echt een vuist kunt maken, als je eerst serieus met je achterban gaat praten. Die ervaring wil ik graag inbrengen in de FNV-strijd voor echte banen en een eerlijke samenleving.’ Busker is naast oud-voorzitter van de MARVER ook voormalig voorzitter van de NPB en van FNV Veiligheid, het samenwerkingsverband van de MARVER, de AFMP en de NPB.

Uniek in de wereld
Nederlands grootste vakbond staat aan het begin van een half jaar waarin ruim een miljoen leden een nieuw bestuur, een nieuwe voorzitter en een nieuw ledenparlement kunnen kiezen. Uniek in de wereld is dat alle leden zich per referendum mogen uitspreken over de kandidaten voor het voorzitterschap. Onderdeel van de procedure is dat ook netwerken, sectorraden, aangesloten bonden en het algemeen bestuur kandidaten kunnen voordragen.

Opbouwen vanuit vakmanschap
Han Busker: ‘Een sterke vakbond is niet alleen goed voor de leden maar ook voor de hele samenleving. Want anders krijg je doorgeslagen marktwerking en draait het alleen om de centen in plaats van om mensen. Ik wil me er graag voor inzetten om de vernieuwde FNV verder op te bouwen vanuit vakmanschap en vanuit sterke sectoren zoals dat nu al gebeurt bij vervoer, metaal, onderwijs en politie.‘

‘Krachtig en verbindend’
Leo Hartveld, algemeen secretaris van het bestuur en verantwoordelijk voor verenigingszaken: ‘Wij constateren unaniem dat Han Busker een krachtig en verbindend kandidaat is om als voorzitter de vernieuwde FNV te leiden en verder te ontwikkelen. Wij kennen hem als een teamspeler met een scherpe visie en grote betrokkenheid, en vinden allemaal hem de meest geschikte kandidaat. En als je zoiets vindt als bestuur, dan moet je daar ook naar handelen.’

Kandidaatstelling tot en met 2 november
Wie FNV-lid is en ook denkt dat hij of zij geschikt is voor de verantwoordelijke post van voorzitter wordt uitdrukkelijk opgeroepen om dat uiterlijk woensdag 2 november te laten weten.

Stemmen van 1 februari tot 9 maart 2017
Elke kandidaat wordt vervolgens getoetst aan de zware eisen die de functie stelt. De definitieve kandidatenlijst voor het voorzitterschap wordt uiterlijk begin december bekendgemaakt. Tussen 1 februari en 9 maart 2017 kunnen alle FNV-leden dan online hun stem uitbrengen op de verschillende kandidaten. De uitslag van de verkiezingen wordt op vrijdag 10 maart bekendgemaakt tijdens de eerste vergadering van het nieuwe ledenparlement.