1 februari 2017

Geen enkel begrip voor maatregelen Trump

De Marechausseevereniging steunt volledig de onderstaande verklaring van de FNV over de onlangs genomen maatregelen van President Trump.

FNV vicevoorzitter Catelene Passchier: 'De FNV heeft geen enkel begrip voor de discriminerende maatregelen van VS President Trump om mensen uit zeven moslimlanden niet langer toe te laten tot de Verenigde Staten. FNV steunt de werknemers op Schiphol waaronder beveiligers, marechaussee, douaniers en grond- en cabinepersoneel, die hun werk hierdoor onder lastige omstandigheden moeten doen en aangesproken worden door verontruste passagiers. Wij roepen het kabinet op alles te doen wat in haar macht ligt om samen met andere Europese landen Trump op te roepen deze grove schending van mensenrechten en werknemersrechten te stoppen en de maatregelen terug te draaien. Van werkgevers verwachten wij dat zij alles zullen doen om werknemers te ondersteunen en te voorkomen dat zij de dupe worden van deze verwerpelijke maatregelen die in strijd zijn met alle internationale beginselen.'