23 november 2016

Fouten bij nabetaling eigen huishouding

Marechaussees die in oktober een onjuiste nabetaling op het gebied van reis-, huisvestings- en voedingskosten hebben ontvangen doen er verstandig aan zo spoedig mogelijk contact met de MARVER op te nemen als op hun loonstrook van november geen of onvoldoende correcties te vinden zijn. Officieel bij de werkgever bezwaar aantekenen tegen de loonstrook van oktober moet in de meeste gevallen namelijk uiterlijk vrijdag 27 november gebeuren.

Na een jarenlange juridische strijd kreeg de MARVER op 24 november vorig jaar eindelijk het gelijk aan haar kant: De Centrale Raad van Beroep – de hoogste rechter in ambtenarenzaken – oordeelde dat Defensie bij het bepalen van de tegemoetkoming in de reis-, huisvestings- en voedingskosten geen onderscheid mag maken tussen medewerkers die een eigen huishouding voeren en medewerkers die dat niet doen, bijvoorbeeld doordat ze nog bij hun ouders wonen.

De MARVER heeft gedupeerde leden vervolgens opgeroepen een officieel verzoek in te dienen om deze ongelijke behandeling met terugwerkende kracht te beëindigen. Een oproep waaraan massaal gehoor is gegeven. Vorige maand (oktober 2015) ging de werkgever over tot het verstrekken van nabetalingen. Helaas is die operatie niet vlekkeloos verlopen.

Geen nabetaling binnen de 70 km
Direct na het verschijnen van de salarisspecificatie van oktober 2015 kwamen bij de MARVER meerdere meldingen binnen dat het nabetaalde bedrag niet klopte. Het bleek om twee soorten fouten te gaan. Ten eerste blijkt Defensie van mening dat medewerkers met een woonplaats binnen 70 kilometer van hun kazerne (plaats van tewerkstelling) strikt genomen geen recht hebben op huisvesting van rijkswege (legering). Hoewel die legering wel aan hen is toegekend, stelt Defensie nu dus (plotseling) dat deze medewerkers geen recht hebben op teruggave van de eigen bijdrage in hun huisvestings- en voedingskosten. De MARVER zet grote vraagtekens bij de juridische houdbaarheid van deze 70 kilometer-grens.

Ben jij ook gedupeerd door het gebruik van de 70 kilometer-grens en is dat op je loonstrook van november niet rechtgezet? Dan adviseren wij je met klem zo spoedig mogelijk contact met de MARVER op te nemen.

Administratieve fouten
Ten tweede blijken er meerdere administratieve fouten te zijn gemaakt. De MARVER heeft van DCHR vernomen dat er in de salarisbetaling van oktober 2015 de nodige systeemfouten zijn geslopen. Toegezegd is dat deze fouten hersteld zullen worden op de loonstrook van november 2015. Heb je op de loonstrook van oktober een of meer administratieve fouten aangetroffen, dan adviseren je dringend om op je loonstrook van november 2015 METEEN te controleren of daar de juiste correcties te vinden zijn. Mocht je daaraan twijfelen, neem dan direct contact op met DCHR voor nadere uitleg. Als de loonstrook onjuist lijkt en het antwoord van DCHR niet bevredigend is, dan adviseren wij je met klem zo spoedig mogelijk contact met de MARVER op te nemen.

Zowel voor een niet-gecorrigeerd gebruik van de 70 kilometer-grens als voor niet-gecorrigeerde administratieve fouten geldt: laat ons dat zo spoedig mogelijk weten zodat we hiertegen voor je in bezwaar kunnen gaan. Officieel bezwaar maken tegen de loonstrook van oktober moet binnen zes weken na ontvangst, dus in de meeste gevallen verstrijkt de deadline al op 27 november 2015.

Meer over:
C&R
WGAFR