26 juli 2017

Europese samenwerking gendarmeriebonden

De MARVER heeft met haar Spaanse en Portugese tegenhangers concrete afspraken gemaakt over samenwerking, om sterker te staan op het gebied van Europese regelgeving.

Foto: Ministerie van Defensie

Steeds meer regelgeving wordt Europees bepaald, met weinig speelruimte op nationaal niveau. Om ervoor te zorgen dat wij als vakbond niet voor voldongen feiten komen te staan in Nederland, zoeken we steeds vaker samenwerking op Europees niveau. Dit doet de MARVER samen met de AFMP in EUROMIL.

In ons land zijn de vakbondsrechten voor militairen, burgers in uniform, over het algemeen prima geregeld. Helaas kan dat niet altijd gezegd worden van onze collega’s in de rest van Europa. Zeker niet bij de collega’s van andere gendarmeriekorpsen. Om invloed uit te oefenen in Brussel en om onze rechten te waarborgen op langere termijn is het belangrijk de belangenbehartigers van andere militaire politiecollega’s een impuls te geven om dezelfde rechten te laten verkrijgen. Op die manier zijn wij ook weer beter in staat de belangen van marechaussees te behartigen. Hoe groter het collectief, des te groter de kracht.

Om dit voor elkaar te krijgen hebben de belangenbehartigers van de collega’s van de Guardia Civil uit Spanje, Guarda Nacional Republicana uit Portugal en de MARVER elkaar op initiatief van de Spaanse collega’s ontmoet in Madrid. Tijdens deze vruchtbare bijeenkomst zijn concrete afspraken gemaakt voor de toekomst. De eerste uitkomsten zijn verwoord in een bericht* dat in alle drie de landen is gepubliceerd.

(* Dit persbericht is onderaan dit artikel te downloaden als PDF-bestand.)

p_e_r_s_b_e_r_i_c_h_t_samenwerking.pdf